Ανάσα για τους οφειλέτες: Σε 60 δόσεις η αποπληρωμή των χρεών