Τελευταία ευκαιρία για ρύθμιση σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Εφορία


  • ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ - ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΟΙΛΗΣ

Λίγες ημέρες έμειναν για να ρυθμίσει κάποιος τα χρέη του σε Εφορία, ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, καθώς και στις τρεις περιπτώσεις η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Οκτωβρίου του 2011.ΕΦΟΡΙΑ - ΔΗΜΟΙ
Χρέη που έχετε συσσωρεύσει προς το Δημόσιο και τους δήμους, μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις αρκεί να υποβάλλετε τη σχετική αίτηση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Κίνητρα για όσους μπορούν να αποπληρώσουν εφάπαξ. Δείτε την επείγουσα εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών στις εφορίες.
Σε ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλα τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010 και τα οποία έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ ή στα τελωνεία μέχρι την 22α Αυγούστου του 2011.
Ο οφειλέτης που θα υπαχθεί στη ρύθμιση μπορεί να απαλλαγεί ακόμη και από το 100% των προσαυξήσεων. Βέβαια, η μηνιαία δόση που θα καταβάλλει είναι αρκετά τσουχτερή καθώς η ελάχιστη μηνιαία δόση προσδιορίστηκε στα 1000 ευρώ ανά μήνα.
Για όποιον υπαχθεί στη ρύθμιση αναστέλλονται οι ποινικές κυρώσεις (ο νόμος προβλέπει πλέον ακόμη και διαδικασία αυτοφώρου για όποιον οφείλει στο δημόσιο). Τις ευεργετικές συνέπειες του νόμου χάνει, τέλος, όποιος δεν μπορέσει να αποπληρώσει τρεις μηνιαίες δόσεις
docΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ)
Νέα ευκαιρία για ρύθμιση παρέχεται στους οφειλέτες του ΟΑΕΕ. Όσοι υποβάλλουν αίτηση έως το τέλος Οκτωβρίου, θα εξασφαλίσουν έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών που έχουν επιβληθεί στα χρέη τους.
Η σχετική εγκύκλιος δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα. Προβλέπει ότι δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση, έχουν όσοι έχουν χάσει το δικαίωμα προηγούμενης ρύθμισης καθώς και όσοι εξακολουθούν
να «παρακολουθούν» τη ρύθμιση του 2011 (είναι αυτή που προβλέπει την καταβολή του 20% των τρεχουσών εισφορών έναντι χρεών που έχουν συσσωρευτεί).
 Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:
1. Σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 17, για τους οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά το άρθρο 48 του ν. 3943/2011 είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2010 οφειλής τους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011 μέχρι την 31.10.2011. Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει και για όσους οφειλέτες έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 και είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης. Σημειώνεται ότι το ποσό που προκύπτει από την έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2010 οφειλής τους, θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις του διακανονισμού και εφόσον τηρούνται οι όροι του.
 2. Δικαίωμα υπαγωγής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στις διατάξεις της παρούσας, παρέχεται για μία και μόνο φορά και στους οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι έχουν απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, κατά το άρθρο 48 του ν. 3943/2011.
 3. Αναφορικά με την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.10.2011, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011.
 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011.

ΙΚΑ
Έως το τέλος Οκτωβρίου μπορούν να προσέλθουν για ρύθμιση οι οι οφειλέτες του ΙΚΑ προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης οφειλής που είχε μαζευτεί μέχρι το τέλος του 2010. Νέα παράταση δεν πρόκειται να δοθεί, ξεκαθαρίζει η διοίκηση του ασφαλιστικού ταμείου.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα γίνεται ως εξής:  
  1. Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος με την οποία δηλώνεται και η ύπαρξη απασχόλησης.
  2. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2010.
  3. Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011 και εφεξής ή ρύθμιση αυτών σε 36 ή 48 μηνιαίες δόσεις αναλόγως του ύψους των οφειλών.
  4. Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά την 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).
 Επίσης, παρέχεται για μία και μόνο φορά η δυνατότητα υπαγωγής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι οποίοι έχουν απολέσει το δικαίωμα συνέχισης του προσωρινού διακανονισμού, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι 31/10/2011.
Επιπλέον, δικαίωμα υπαγωγής στις εν λόγω διατάξεις παρέχεται: στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν απασχολούν υπαλλήλους, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2010.
  2. Μηνιαία καταβολή ποσού που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά την 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής όταν το συνολικό ποσό αυτής δεν υπερβαίνει τις 300.000,00 € και 0,80% για οφειλές άνω των 300.000,00 €.


Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *