ΕΣΕΕ: Απαιτείται προσοχή ώστε να μην γεμίσει η αγορά με «εταιρείες της δεκάρας»

Αρκετά σημεία τα οποία όχι μόνο δεν προωθούν την αναπτυξιακή προσπάθεια, αλλά αποτελούν τροχοπέδη και ενδεχομένως θα έπρεπε να αναθεωρηθούν, εντοπίζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας.

    Ειδικότερα, η ΕΣΕΕ σημειώνει ότι κάποια από τα μέτρα που εμπεριέχονται στο σχέδιο νόμου μπορεί να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν παύει όμως όλο το πνεύμα του σχεδίου να έχει εισπρακτικό προσανατολισμό, σε μία οικονομία όπου οι φοροδοτικές ικανότητες έχουν εξαντληθεί προ πολλού και εκτιμά ότι:

    - Επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 25% σε βάρος των ανώνυμων εταιρειών ή των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης όταν μετατρέπονται σε προσωπική εταιρεία, για τα φορολογηθέντα κέρδη και αποθεματικά πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων καθώς και για τα αποθεματικά από αφορολόγητα έσοδα ή αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήματα. Η επιβολή αυτής της φορολογίας θα δυσχεράνει τις όποιες προσπάθειες επιβίωσης της επιχείρησης με τη μετατροπή της νομικής μορφής της σε λιγότερο απαιτητική από πλευράς προσωπικού και εξόδων.

    - Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, μέτρο το οποίο αποτελεί μεγάλο αντικίνητρο σε περιόδους μειωμένων κερδών και επιπλέον θα πρέπει να μας εξηγήσουν ως τι θα καταχωρείται στα βιβλία των επιχειρήσεων.

    - Επίσης, δεν εκπίπτουν και οι ακόλουθοι φόροι, τέλη και εισφορές σε ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα: α) ο φόρος υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων, β) ο φόρος ακίνητης περιουσίας, γ) το ενιαίο τέλος ακινήτων, δ) το τέλος επιτηδεύματος, ε) η έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται στα κέρδη των νομικών προσώπων, στ) η έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων και ζ) η έκτακτη εισφορά ακινήτων. Αλήθεια, με αυτήν τη φορολογική αντιμετώπιση πώς είναι δυνατό να αναμένεται αύξηση αντί για κάθετη πτώση των επενδύσεων και αναστολή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων;

    - Αποσύρθηκε μεν εσπευσμένα, αλλά προσωρινά, η διάταξη για τα τεκμήρια στα αυθαίρετα, όπου συνυπολογίζονται στα τεκμήρια διαβίωσης τα τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών των βοηθητικών χώρων με 40 ευρώ/m2 (σοφίτες, πατάρια, υπόγεια) που νομιμοποιήθηκαν με το νόμο για τα αυθαίρετα. Η ενέργεια αυτή αναμένεται να επανέλθει τον Ιούνιο και θα αποτελεί άλλη μια ρήξη στη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών, σε αυτή την κρίσιμη οικονομική στιγμή, ενώ σίγουρα θα ανακόψει την όποια προθυμία νέων δηλώσεων και διακανονισμών αυθαίρετων χώρων.

    - Καθιέρωση της ηλεκτρονικής θεώρησης των ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης ακινήτων, σε μία περίοδο όμως, που μειώνεται το ενδιαφέρον για ενοικιάσεις, πολλές εκ των οποίων αποφεύγονται καν να δηλωθούν.

    - Η εξολοκλήρου συνυπευθυνότητα του νέου κυρίου με τον προκάτοχο του ακινήτου για την πληρωμή του φόρου των τριών πριν από τη μεταβίβαση ετών, αναμένεται να συρρικνώσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον για τα ακίνητα.

    - Η διατήρηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 του φόρου συναλλαγών 2 τοις χιλίοις κατά την πώληση μετοχών στο Χρηματιστήριο, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, το κέρδος θα φορολογείται με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμα πλήγμα για το Χρηματιστήριο Αξιών, το οποίο ήδη κινείται σε ρηχά νερά, χάνοντας όση ελκυστικότητα του έχει απομείνει ακόμα και δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες των υγιών επιχειρήσεων να βρουν πόρους.

    - Η μη ρητή αναφορά στο γεγονός ότι η ιχνηθέτηση (προσθήκη ουσιών που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο του λαθρεμπορίου καυσίμων) θα γίνεται πριν από τον εκτελωνισμό του, γεννά ερωτήματα κατά πόσον το κράτος θέλει πραγματικά να πατάξει το λαθρεμπόριο καυσίμων, ενώ δεν γίνεται καμιά αναφορά για X-RAY scanners των containers στα λιμάνια και τα σύνορά μας.

    - Η ενοποίηση είσπραξης οφειλών φόρου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης εμπεριέχει ασάφειες στη διαδικασία συμψηφισμού.

    - Δεν γίνεται αναφορά σε κίνητρα για την μικρομεσαία επιχείρηση, που αποτελεί τον μοχλό ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη, με το σύνθημα «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα». Αναμφισβήτητα, η προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων αποτελεί στόχο κάθε κυβέρνησης αλλά παράλληλα θα πρέπει να διατηρούνται στην αγορά και στη ζωή και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε μια αγορά με τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

    - Η επέκταση του θεσμού της ταχείας διεκπεραίωσης «fast track», παρά τις αλλαγές στα όρια επενδύσεων, ξεκινώντας από τα 15 εκατ. εξακολουθεί να μην δίνει τις απαραίτητες διευκολύνσεις στις νέες εγχώριες επενδύσεις.

    - Η διαχειριστική αμοιβή αξιολόγησης, επιμέλειας φακέλου, θα καθορίζεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), ενώ μόνον η διαχειριστική αμοιβή προώθησης του φακέλου καθορίζεται στο 0,2% και δεν θα ξεπερνά τα 150.000 ευρώ.

    - Εκτός από τον Οργανισμό INVEST IN GREECE θα πρέπει και άλλοι φορείς να λειτουργούν ως one-stop-shop για επενδύσεις άνω των 2.000.000 ευρώ.

    - Οι τροποποιήσεις στα προγράμματα του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των Μμε Επιχειρήσεων με 1 δισ. ετησίως χρειάζονται άμεση επεξεργασία και υλοποίηση.

    - Θετικές είναι οι νομοθετικές παρεμβάσεις που προσπαθούν να κάνουν φιλικότερο το «επιχειρείν», όπως η θέσπιση Σήματος Ελληνικών Προϊόντων, το νέο καθεστώς εμπορικών σημάτων, η καθιέρωση γενικού μητρώου εξαγωγών, η απελευθέρωση του bake off, η αναμόρφωση πλαισίου για μεσίτες ακινήτων, η ενίσχυση επιτροπής ανταγωνισμού, η βελτίωση λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η απλοποίηση αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών πάρκων, με την προϋπόθεση να εφαρμοστούν.

    - Η δημιουργία εμπορικής εταιρείας, νέου εταιρικού τύπου ΙΚΕ της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με έδρα την Ελλάδα, χωρίς κρατική εποπτεία και με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ μας θυμίζει τη διαφήμιση "γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι", ενώ θέλει προσοχή για να μην γεμίσει η αγορά με "εταιρείες της δεκάρας".

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *