Πώς θα μειώσετε το ενοίκιο σε σπίτι ή κατάστημα

Πώς θα μειώσετε το ενοίκιο σε σπίτι ή κατάστημαΣε ορισμένες περιπτώσεις τα ενοίκια έχουν κατακρημνιστεί ακόμη και 50%. Τον δρόμο για τις μειώσεις ανοίγουν επίσης δικαστικές αποφάσεις, αλλά και 26 επιτροπές που λειτουργούν στις Περιφέρειες, όπου ιδιοκτήτες και ενοικιαστές μπορούν να προσφύγουν για εξωδικαστικό συμβιβασμό
Βουτιά από 15% έως 25% σημειώνουν τα ενοίκια στην επαγγελματική στέγη και τις κατοικίες, λόγω της οικονομικής ύφεσης, της
ανεργίας και των λουκέτων στα καταστήματα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν κατακρημνιστεί ακόμη και 50%.
Τον δρόμο για τις μειώσεις ανοίγουν επίσης δικαστικές αποφάσεις, αλλά και 26 επιτροπές που λειτουργούν στις Περιφέρειες, στο πλαίσιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης, όπου ιδιοκτήτες και ενοικιαστές μπορούν να προσφύγουν για εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Την ίδια στιγμή, 200.000 έμποροι που νοικιάζουν καταστήματα μπορεί μεν να έχουν πετύχει μειώσεις στις τιμές, αλλά λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στην αγορά ζητούν κι άλλες, ενώ κάποιοι από αυτούς μετακομίζουν για πολλοστή φορά.
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, υποστηρίζει ότι «η αγορά των μισθωμάτων έχει λογικευτεί εξαιτίας των απανωτών λουκέτων των επιχειρήσεων»
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, υποστηρίζει ότι «η αγορά των μισθωμάτων έχει λογικευτεί εξαιτίας των απανωτών λουκέτων των επιχειρήσεων»
Οπως προκύπτει από έρευνα του «Εθνους», ιδιοκτήτες και ενοικιαστές επιδιώκουν συμβιβασμούς για μειώσεις των μισθωμάτων, καθώς οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να μείνουν με το ακίνητο άδειο και οι ενοικιαστές να μετατραπούν σε οφειλέτες. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλη Κορκίδη, ότι 60.000 έμποροι χρωστούν από ένα έως δύο ενοίκια.
Στην αρμόδια Διεύθυνση Τιμών Παροχής Υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης σπάνε τα τηλέφωνα, καθώς, όπως αναφέρουν στο «Εθνος» στελέχη, τους τελευταίους επτά μήνες δέχονται καθημερινά περίπου 80 τηλεφωνήματα από ενοικιαστές και ιδιοκτήτες που ζητούν πληροφορίες, αλλά και με τους πρώτους να ζητούν την παρέμβαση του υπουργείου για να πέσουν τα ενοίκια.
Πώς θα μειώσετε το ενοίκιο σε σπίτι ή κατάστημα
Προσφυγή
Οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και γραφείων, εφόσον δεν τα βρίσκουν στο ύψος των μειώσεων των ενοικίων, έχουν την επιλογή να προσφύγουν σε 26 ειδικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί σε ισάριθμες περιφερειακές ενότητες (πρώην Νομαρχίες), τις οποίες προβλέπει ο νόμος (4013/2011) του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Οι επιτροπές αυτές, που αποτελούνται από εκπροσώπους ιδιοκτητών και μισθωτών και έναν δικαστικό ως πρόεδρο, επιδιώκουν τον φιλικό διακανονισμό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στην περίπτωση που δεν τα βρίσκουν, τότε οι επιτροπές συντάσσουν πρακτικό, το οποίο είναι εκτελεστό και χρησιμοποιείται στα δικαστήρια.
Πιο συγκεκριμένα, οι επιτροπές είναι εξωδικαστικά όργανα και στην αρμοδιότητά τους υπάγονται όλες οι εμπορικές μισθώσεις κάθε είδους και μορφής. Η σύνθεσή τους είναι τριμελής, ορίζονται από τον αντιπεριφερειάρχη με διετή θητεία και αποτελούνται από έναν δικαστικό ως πρόεδρο και έναν εκπρόσωπο των ενοικιαστών και των ιδιοκτητών.
Καθήκον τους είναι να εξετάζουν αντικειμενικά και αμερόληπτα τις υποθέσεις, με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, και παρέχουν τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις τους.
Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός για την αναπροσαρμογή του μισθώματος, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο είναι αμέσως εκτελεστό.
Αν δεν συμφωνεί κάποιο από τα μέρη, η επιτροπή εκδίδει πόρισμα με τη γνώμη της για το τι πρέπει να γίνει με τη συγκεκριμένη μίσθωση.
Το πόρισμα υποβάλλεται ως αποδεικτικό μέσο στα δικαστήρια και ως εκ τούτου αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο πίεσης προς τον ιδιοκτήτη να το δεχθεί και να μη διακινδυνεύσει έναν δικαστικό αγώνα που θα χάσει.
Είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη η επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός 40 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς.
Στη διαδικασία της Επιτροπής υπάγονται και οι μισθώσεις ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ. Αναφέρεται, δε, ρητά στον νόμο ότι η επίτευξη συμβιβασμού και η εφαρμογή του Πρακτικού Συμβιβασμού από το ίδρυμα ή το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δεν απαιτεί έγκριση από άλλη Αρχή ή φορέα.
Χρωστούν έως δύο ενοίκια
Επιχειρήσεις στο «κυνήγι» του χαμηλού ενοικίου
Πτώση ακόμη και 50% καταγράφεται στα ενοίκια των καταστημάτων και των γραφείων εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης, ενώ την ίδια στιγμή η αναζήτηση ακόμη πιο φθηνού μισθώματος είναι μέσα στις προτεραιότητες των ενοικιαστών.
Οπως περιγράφουν στελέχη της κτηματαγοράς και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, 200.000 επιχειρήσεις έχουν βγει στο «κυνήγι» του χαμηλού ενοικίου. Δύο και τρεις φορές ένας ενοικιαστής έχει αλλάξει κατάστημα με σκοπό να πληρώνει χαμηλή τιμή. Σε αναζήτηση καλύτερης ευκαιρίας βρίσκονται και οι ενοικιαστές κατοικίας. Προσπαθούν να βρουν ακίνητα κοντά στην εργασία τους, έτσι ώστε να μειώσουν τα έξοδα μετακίνησης με το αυτοκίνητο.
Παρά τις μειώσεις των ενοικίων, περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις χρωστούν από ένα έως δύο ενοίκια. Τα μισθώματα παραμένουν υψηλά παρά την κρίση και όποιες μειώσεις έχουν γίνει δεν βοηθούν τους επιχειρηματίες, καθώς βλέπουν τους τζίρους των καταστημάτων να μειώνονται δραματικά.
Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στην προσπάθειά τους να κρατήσουν τον ενοικιαστή, αποδέχονται συμφωνίες με μικρότερο μίσθωμα. Μέχρι σήμερα η μέση αποδεκτή μείωση του μισθώματος ανέρχεται έως το 25% και σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις μπορεί να φθάνει έως το 50%. Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Βασίλης Κορκίδης, υποστηρίζει ότι «η αγορά των μισθωμάτων έχει λογικευτεί εξαιτίας των απανωτών λουκέτων των επιχειρήσεων. Οι ιδιοκτήτες, στην προσπάθειά τους να μη χάσουν ένα σταθερό εισόδημα, κατέφευγαν στον συμβιβασμό. Ωστόσο οι νέες συμφωνίες ήρθαν σε μία χρονική στιγμή που μπορεί να μην αποδώσουν, καθώς όλα εξαρτώνται από τις ημερήσιες εισπράξεις των εταιρειών ή των καταστημάτων».
Ο κ. Κορκίδης υποστηρίζει ότι το μίσθωμα αντιστοιχεί στο 15% των λειτουργικών εξόδων μιας επιχείρησης, ενώ μέχρι πρότινος ήταν στο 25%.
ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Οι 26 περιφερειακές ενότητες όπου βρίσκονται οι επιτροπές φιλικού διακανονισμού για τα ενοίκια επαγγελματικής στέγης:
 • Αττική
 • Θεσσαλονίκη
 • Εβρος
 • Καβάλα
 • Αρκαδία
 • Αργολίδα
 • Φωκίδα
 • Τρίκαλα
 • Εύβοια
 • Κόρινθος
 • Ιωάννινα
 • Κυκλάδες
 • Λέσβος
 • Ηράκλειο
 • Ρέθυμνο
 • Χίος
 • Δράμα
 • Ξάνθη
 • Αιτωλο/νία
 • Λάρισα
 • Ευρυτανία
 • Ρόδος
 • Αρτα
Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
«Σπάνε τα τηλέφωνα» για μειώσεις
«Σπάνε τα τηλέφωνα» στη διεύθυνση Τιμών Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, από ενοικιαστές και ιδιοκτήτες Σύμφωνα με στελέχη της υπηρεσίας, από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα γίνονται καθημερινά περίπου 80 τηλέφωνα.
Ενοικιαστές διαμερισμάτων και καταστημάτων ζητούν να μάθουν για τα δικαιώματά τους και πώς μπορούν να πιέσουν για μειώσεις των τιμών των ενοικίων. Στην πλειονότητα των περιπτώ-σεων, όπως σημειώνουν στο «Εθνος» τα στελέχη, οι ιδιοκτήτες ρίχνουν τα ενοίκια κι εμείς εκτιμούμε ότι προχωρούν σε μειώσεις της τάξης του 15% με 20%.
«Υπάρχουν όμως και ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν κάνουν πίσω», παρατηρούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες και συνεχίζουν να μας λένε: «Οι ενοικιαστές που μας τηλεφωνούν μας ζητούν να παρέμβουμε. Παρεμβαί-νουμε και προσπαθούμε και βρίσκουμε κάποιες συμβιβαστικές λύσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις το πετυχαίνουμε». Οι ενοικιαστές αλλά και οι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 3840737 και 210 3843326.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ – ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
www.ethnos.gr


................................................................

Τα δικαστήρια δέχονται σωρηδόν τις αγωγές για μείωση ενοικίων

  Σε προσωρινό «κούρεμα» ενοικίων, που κυμαίνεται σε ποσοστό 15-20% συνήθως για διάστημα 1-2 ετών, προχωρεί εδώ και μήνες η Δικαιοσύνη λόγω της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης στην αγορά, κάνοντας δεκτές σωρηδόν τις σχετικές αγωγές που υποβάλλουν ενοικιαστές σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Αλλεπάλληλες αποφάσεις Πρωτοδικείων υιοθετούν το περιεχόμενο αγωγών που αφορούν κυρίως επαγγελματικές - εμπορικές μισθώσεις και επιβάλλουν μείωση ενοικίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (με την επιφύλαξη για επανεξέταση της υπόθεσης στο μέλλον, ανάλογα με τις περαιτέρω οικονομικές εξελίξεις).

Επιχείρημα

Κοινό γεωμετρικό τόπο στις αποφάσεις περικοπής των ενοικίων αποτελεί η επιχειρηματολογία για την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα, την εντεινόμενη ύφεση, την αυξανόμενη ανεργία, τα «λουκέτα» στην αγορά, τις μεγάλες περικοπές μισθών και συντάξεων που έχουν μειώσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, αλλά και τη «μετακόμιση» καταστημάτων και επιχειρήσεων σε φθηνότερες περιοχές.
Τα δικαστήρια καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το συμφωνημένο ενοίκιο είναι υψηλό, λαμβάνοντας υπόψη τους αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζουν οι ενοικιαστές και τα οποία δείχνουν ότι, σε πολλές περιοχές, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους (χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια) μειώσεις της τάξης του 15-30%.
Οι σχετικές συμφωνίες γίνονται κυρίως για ενοίκια κατοικιών, όπου τα συμβόλαια είναι συνήθως μικρής διάρκειας, ενώ για την επαγγελματική στέγη (όπου υπάρχει 12ετής μίσθωση) γίνονται ευκολότερα αγωγές.
Στις σχετικές δικαστικές αποφάσεις τονίζεται ότι η εντεινόμενη οικονομική κρίση και τα επιβαρυντικά αποτελέσματά της (περικοπές, «λουκέτα», απολύσεις, ανεργία κ.λπ.) έχουν προκαλέσει εκτάκτως και εντελώς απρόβλεπτα την πλήρη κατάλυση της ισορροπίας που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στις δύο αντισυμβαλλόμενες πλευρές (ιδιοκτήτες - ενοικιαστές).
Αυτό έχει ως συνέπεια -αναφέρεται- να ζημιώνεται ουσιωδώς έως και υπέρμετρα η πλευρά των ενοικιαστών με αντίστοιχη ωφέλεια των ιδιοκτητών, σε περίπτωση που τηρηθεί η μεταξύ τους μισθωτική συμφωνία, γιατί έτσι θα παραβιαστούν οι αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Ετσι, τα δικαστήρια καταλήγουν ότι πρέπει να επιβάλουν την προς τα κάτω αναπροσαρμογή των ενοικίων, λαμβάνοντας υπόψη τους και στοιχεία για την πτώση της αγοράς σε γειτονικά ακίνητα.
Το «πράσινο φως» για μειώσεις (ή και αυξήσεις) έχει δώσει η νομολογία του Αρείου Πάγου, που επιτρέπει την αναπροσαρμογή των ενοικίων, όταν εμφανίζονται απρόβλεπτες καταστάσεις και συνθήκες (η μεγάλη οικονομική κρίση, αλλά και η αιφνίδια αύξηση ή μείωση της εμπορικότητας μιας περιοχής κ.λπ.).

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *