Πανελλήνιες Εξετάσεις 2012 Απαντήσεις Ιστορία Κατεύθυνσης

  

Α1.
α. Απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο σελ. 46 : «Η ενσωμάτωση  … χώρα».
β. Απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο σελ. 77 : «Μέσα στην εθνοσυνέλευση του 1862-1864 συγκροτήθηκε μεταξύ άλλων η μεγάλη παράταξη των πεδινών. Οι πεδινοί … μικροκαλλιεργητές. Ο λαός συμμετείχε ενεργά στη συγκρότησή της».
γ. Απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο σελ. 92 : «Το εθνικό … ραλλικό. Ήταν αντίθετο προς … σύνορα της χώρας. Ζητούσε … κομμάτων. Οι εκπρόσωποι του … Βενιζελικοί».

 Α2.
α. Λάθος

β. Σωστό
γ. Σωστό
δ. Σωστό
ε. Λάθος

B1. Απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο σελ. 215-216: δ (2παραγραφ – 5 παραγραφ)
B2. Απόσπασμα από το σχολικό βιβλίο σελ. 52: (6 παραγραφ)


Γ1.
α. Από το σχολικό βιβλίο: Σελ. 71: «Οι κομ/κες παρατάξεις στην Εθν/ση του 1843-44 συμφώνησαν … εξουσίας».
β. Από το σχολικό βιβλίο: Σελ. 72: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του συντ/τος του 1844 κατοχυρωνόταν … συνδυασμών».

Σύμφωνα με το Κείμενο Α οι βουλευτές εκλέγονταν με πλειοψηφικό σύστημα δύο γύρων με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία. (Οι εκλογικές … ψηφοφορία). Όσον αφορά το δικαίωμα ψήφου αυτό δεν το έχουν πέρα από τις γυναίκες, οι άντρες που είναι κάτω των 25 χρονών, οι ακτήμονες («έχοντας προσέτι ιδιοκτησίαν τινά εντός της επαρχίας, όπου έχουσιν την πολιτικήν διαμονήν των»), οι άνεργοι («εξασκούντας εν αυτή οποιοδήποτε επάγγελμα, ή ανεξάρτητον επιτήδευμα»), αυτοί που βρίσκονται σε στάδιο προανάκρισης για κάποιο κακούργημα, αυτοί που τους αφαιρέθηκαν τα πολιτικά δικαιώματα με δικαστική απόφαση και αυτοί που έχουν χάσει, δικαστικά, το δικαίωμα να διαχειρίζονται την περιουσία τους.

γ.
·       Από το σχολικό βιβλίο: Σελ. 71-72: «Στο σύνταγμα … υπουργού». (Νομοθετική εξουσία)
·       Από το σχολικό βιβλίο: Σελ. 72: «Με άλλες διατάξεις του συντάγματος του 1844 προβλεπόταν … συναίνεση». (εκτελεστική εξουσία).
·       Από τα παραθέματα αξίζει να σχολιαστούν τα εξής χωρία:
ΚΕΙΜΕΝΟ Β:        Ο  Βασιλιάς … απαραβίαστο (Νομοθετική εξουσία)
Η μοναρχία … Σύνταγμα (Νομοθετική εξουσία)
Το Σύνταγμα … αρμοδιότητες (Νομοθετική εξουσία)
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ:         Άρθρο 15
ΚΕΙΜΕΝΟ Β:        Με το διορισμί … Βουλής (Εκτελεστική εξουσία)
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ:         Άρθρο 20 (Εκτελεστική εξουσία)
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ:         Άρθρο 59 (Εκτελεστική εξουσία)
ΚΕΙΜΕΝΟ Β:        Η δικαιοσύνη … του (Δικαστική εξουσία)
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ:         Άρθρο 21 (Δικαστική εξουσία)


Δ1.
Από το σχολικό βιβλίο: Σελ. 154: «Η ΕΑΠ … γεωργία».
Σχολιασμός 1ης παραγράφους πηγής
Από το σχολικό βιβλίο: Σελ. 154: «Υπήρχαν … παραμεθόριες περιοχές».
Σχολιασμός 2ης παραγράφους πηγής
Η εγκατάσταση των προσφύγων κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά δεδομένα του πίνακα, βάση των οποίων το 52,2% ή αλλιώς 638253 πρόσφυγες έμειναν στην περιοχή. Αντίστοιχα το 21,5% των προσφύγων εγκαταστάθηκε στην Στερεά Ελλάδα και το 8,8% στη Δυτική Θράκη. Μικρότερα ποσοστά εγκαταστάθηκαν σε άλλες περιοχές όπως νησιά Ανατολικού Αιγαίου (4,6%), Θεσσαλία (2,8%), Κρήτη (2,8%), Πελοπόννησο (2,3%), Ήπειρο (0,7%), Κυκλάδες (0,4%) και τέλος στα Ιόνια νησιά (0,3%).

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *