Οι νέοι μισθοί των 800.000 εμποροϋπαλλήλωνAΠΟ - FINANCIALPRESS
Υπεγράφη σήμερα, η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο Εμπόριο. Στους αναλυτικούς πίνακες που δημοσιεύει το fpress.gr θα δείτε με πόσα χρήματα θα αμείβονται οι εργαζόμενοι στον κλάδο ανάλογα με την ειδικότητά τους.
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε την 27η Ιουλίου, εκτός από τη μείωση αποδοχών, προβλέπει μείωση αποδοχών στα επίπεδα της 1ης Ιανουαρίου 2009, «πάγωμα» των ωριμάνσεων από την 1η Αυγούστου 2012 έως την 1η Αυγούστου 2013 όπως επίσης και πάγωμα των επιδομάτων για έναν χρόνο.
Με την εισαγωγή της μετενέργειας, ο από το νόμο υπολογισμός προβλέπει διατήρηση του βασικού μισθού στα 918 € μικτά, ενώ με την υπογραφή της νέας σύμβασης ο βασικός μισθός μειώνεται στα 860 €. Σε ποσοστά η μείωση του βασικού μισθού αντιστοιχεί σε 6,7%.
Οι νέες αποδοχές –μικτές και καθαρές- αποτυπώνονται στους ακόλουθους πίνακες:

1. Προσωπικό πώλησης
Μικτές αποδοχές 860,0

Κρατήσεις ΙΚΑ
116,1
Κρατήσεις
ΤΑΥΕΚ
60,2
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 32,2
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 219,8
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 25,8
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 245,6
Καθαρές απολαβές 651,5
Κόστος 1.105,6
2. Προσωπικό γραφείου
Μικτές αποδοχές 793,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 107,1
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 55,5
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 26,9
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 202,7
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 23,8
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 226,5
Καθαρές απολαβές 603,5
Κόστος 1.019,5
3. Εισπράκτορες-αποθηκάριοι-κλητήρες
Μικτές αποδοχές 785,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 106,0
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 55,0
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 26,3
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 200,6
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 23,6
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 224,2
Καθαρές απολαβές 597,8
Κόστος 1009,2
4. Γραμματείς
Μικτές αποδοχές 843,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 113,8
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 59,0
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 30,8
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 215,5
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 25,3
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 240,8
Καθαρές απολαβές 639,4
Κόστος 1.083,8
5. Λογιστές, βοηθοί λογιστών με προϋπηρεσία άνω των 17 ετών
Μικτές αποδοχές 941,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 127,0
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 65,9
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 38,5
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 240,5
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 28,2
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 268,7
Καθαρές απολαβές 709,6
Κόστος 1.209,7
6. Βοηθοί λογιστές με προϋπηρεσία έως 17 ετών
Μικτές αποδοχές 850,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 114,8
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 59,5
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 31,4
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 217,3
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 25,5
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 242,8
Καθαρές απολαβές 644,4
Κόστος 1.092,8
7. Φύλακες - θυρωροί
Μικτές αποδοχές 889,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 120,0
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 62,2
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 34,4
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 227,2
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 26,7
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 253,9
Καθαρές απολαβές 672,3
Κόστος 1142,9
8. Καθαρίστριες με ημερομίσθιο 34 ευρώ και πλήρες ωράριο
Μικτές αποδοχές 850,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 129,2
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 70,1
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 28,9
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 233,4
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 31,9
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 265,3
Καθαρές απολαβές 621,8
Κόστος 1115,3
9. Αναλυτές μηχανογράφησης
Μικτές αποδοχές 878,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 118,5
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 61,5
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 33,6
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 224,4
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 26,3
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 250,8
Καθαρές απολαβές 664,4
Κόστος 1128,8
10. Προγραμματιστές μηχανογράφησης
Μικτές αποδοχές 867,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 117,0
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 60,7
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 32,7
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 221,6
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 26,0
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 247,6
Καθαρές απολαβές 656,6
Κόστος 1114,6
11. Χειριστές Η/Υ
Μικτές αποδοχές 826,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 111,5
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 57,8
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 29,5
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 211,1
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 24,8
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 235,9
Καθαρές απολαβές 627,2
Κόστος 1061,9
12. Ηλεκτρονικοί - Τεχνικοί hardware
Μικτές αποδοχές 886,00
Κρατήσεις ΙΚΑ 119,61
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 62,02
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 34,20
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 226,46
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 26,58
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 253,04
Καθαρές απολαβές 670,17
Κόστος 1139,04
13. Διακοσμητές - Διακοσμήτριες
Μικτές αποδοχές 860,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 116,1
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 60,2
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 32,2
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 219,8
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 25,8
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 245,6
Καθαρές απολαβές 651,5
Κόστος 1105,6
14. Εργατοτεχνίτες με 33 ευρώ ημερομίσθιο
Μικτές αποδοχές 825,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 111,4
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 57,8
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 29,4
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 210,9
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 24,8
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 235,6
Καθαρές απολαβές 626,5
Κόστος 1060,6
15. Οδηγοί (1η κατηγορία)
Μικτές αποδοχές 896,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 121,0
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 62,7
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 35,0
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 229,0
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 26,9
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 255,9
Καθαρές απολαβές 677,3
Κόστος 1151,9
16. Οδηγοί (2η κατηγορία)
Μικτές αποδοχές 961,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 129,7
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 67,3
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 40,1
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 245,6
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 28,8
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 274,5
Καθαρές απολαβές 723,9
Κόστος 1235,5
17. Οδηγοί (3η κατηγορία)
Μικτές αποδοχές 1055,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 142,4
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 73,9
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 47,4
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 269,7
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 31,7
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 301,3
Καθαρές απολαβές 791,3
Κόστος 1356,3
18. Οδηγοί (4η κατηγορία)
Μικτές αποδοχές 1171,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 158,1
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 82,0
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 71,6
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 299,3
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 35,1
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 334,4
Καθαρές απολαβές 859,3
Κόστος 1505,4
19. Οδηγοί (5η κατηγορία)
Μικτές αποδοχές 1277,0
Κρατήσεις ΙΚΑ 172,4
Κρατήσεις ΤΑΥΕΚ 89,4
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 87,4
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 326,4
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΥΤΕΚ 38,3
Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 364,7
Καθαρές απολαβές 927,8
Κόστος 1641,7

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *