Πώς ρυθμίζονται οι δόσεις του φόρου εισοδήματος

 7/8/12
 Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην παλαιά ρύθμιση οφειλών και τη νέα, που ανακοινώθηκε εχθές, έχουν φέτος οι φορολογούμενοι, εάν και εφόσον οι οφειλές τους θεωρηθούν ληξιπρόθεσμες, δηλαδή δεν καταργείται πλήρως η διμηναία δόση για τους έξι μήνες. Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της χθεσινής απόφασης του υπουργείου Οικονομικών για την καταβολή του φόρου εισοδήματος σε επτά δόσεις και την  άρση του πλαφόν των 60.000 ευρώ.
Για παράδειγμα, εάν κάποιος φορολογούμενος έλαβε χρεωστικό εκκαθαριστικό και καλείται να καταβάλλει φόρο 3.000 ευρώ, μπορεί να τον πληρώσει σε επτά μηνιαίες δόσεις από τον Αύγουστο μέχρι το Φεβρουάριο 2013, καταβάλλοντας 429 ευρώ το μήνα, ή σε τρείς
διμηνιαίες δόσεις καταβάλλοντας από 1.000 ευρώ τον Αύγουστο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.
Αναλόγως, μία οφειλή 350 ευρώ μπορεί να καταβληθεί με δόσεις των 50 ευρώ το μήνα.
Όμως, φόρος 300 ευρώ θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ.

Οι προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση της καταβολής του φόρου

Στη διευκόλυνση εξόφλησης του φόρου σε επτά μηνιαίες δόσεις μπορούν να υπαχθούν όσοι δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ, αρχής γενομένης από τη δόση που λήγει 31 Αυγούστου 2012.

Προκειμένου να υλοποιηθεί ορθά ο προϋπολογισμός, η τελευταία δόση πρέπει να καταβάλλεται μέχρι το Φεβρουάριο του 2013.

Έτσι, όσοι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 30 Ιουνίου 2012, μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 7 δόσεις από 31 Αυγούστου 2012.

Όσοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 6 δόσεις από 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Για όσους φορολογούμενους η εκκαθάριση γίνεται με ημερομηνία μετά την 31 Αυγούστου 2012, ο φόρος μπορεί να πληρωθεί σε τόσες ισόποσες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που απομένουν μετά την ημερομηνία βεβαίωσης και μέχρι Φεβρουάριο 2013.

Ο φόρος που μπορεί να ρυθμιστεί με το προτεινόμενο καθεστώς δόσεων πρέπει να είναι πάνω από 300 ευρώ.


Οι δόσεις δεν καλύπτουν τυχόν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Στο προτεινόμενο καθεστώς των δόσεων δεν υπάγονται όσοι φορολογούμενοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012.

Όσοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις, μπορούν να εκμεταλλευτούν τις νέες διαδικασίες χωρίς να χρειάζεται καμία συμπλήρωση αίτησης ή επίσκεψη στις ΔΟΥ, αλλά θα μπορούν να τυπώνουν τους νέους κωδικούς πληρωμής από το TAXISnet ή από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με βάση το εκκαθαριστικό που έχουν στη διάθεσή τους.

Όσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους εφάπαξ, μπορούν να το πράξουν, εκμεταλλευόμενοι την έκπτωση 1,5%.

Όσοι επιθυμούν να καταβάλουν το φόρο με το ισχύον καθεστώς και εμπίπτουν στο σύστημα δόσεων που θεσπίζεται ειδικά για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012, δεν εμποδίζονται να επιλέξουν το ισχύον καθεστώς.

Τέλος, ο φορολογούμενος μπορεί να διαπραγματευτεί περισσότερες από εφτά δόσεις, με τον προϊστάμενο της εφορίας στην υοποία υπάγεται. Για να μπορέσει να προχωρήσει σε αυτή την αίτηση, η οφειλή θα πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμη, ενώ εναπόκεται στον έφορο εάν θα κάνει δεκτή την αίτηση αδυναμίας πληρωμής.
 Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην παλαιά ρύθμιση οφειλών και τη νέα, που ανακοινώθηκε εχθές, έχουν φέτος οι φορολογούμενοι, εάν και εφόσον οι οφειλές τους θεωρηθούν ληξιπρόθεσμες, δηλαδή δεν καταργείται πλήρως η διμηναία δόση για τους έξι μήνες. Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της χθεσινής απόφασης του υπουργείου Οικονομικών για την καταβολή του φόρου εισοδήματος σε επτά δόσεις και την  άρση του πλαφόν των 60.000 ευρώ.
Για παράδειγμα, εάν κάποιος φορολογούμενος έλαβε χρεωστικό εκκαθαριστικό και καλείται να καταβάλλει φόρο 3.000 ευρώ, μπορεί να τον πληρώσει σε επτά μηνιαίες δόσεις από τον Αύγουστο μέχρι το Φεβρουάριο 2013, καταβάλλοντας 429 ευρώ το μήνα, ή σε τρείς διμηνιαίες δόσεις καταβάλλοντας από 1.000 ευρώ τον Αύγουστο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.
Αναλόγως, μία οφειλή 350 ευρώ μπορεί να καταβληθεί με δόσεις των 50 ευρώ το μήνα.
Όμως, φόρος 300 ευρώ θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ.

Οι προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση της καταβολής του φόρου

Στη διευκόλυνση εξόφλησης του φόρου σε επτά μηνιαίες δόσεις μπορούν να υπαχθούν όσοι δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ, αρχής γενομένης από τη δόση που λήγει 31 Αυγούστου 2012.

Προκειμένου να υλοποιηθεί ορθά ο προϋπολογισμός, η τελευταία δόση πρέπει να καταβάλλεται μέχρι το Φεβρουάριο του 2013.

Έτσι, όσοι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 30 Ιουνίου 2012, μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 7 δόσεις από 31 Αυγούστου 2012.

Όσοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 6 δόσεις από 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Για όσους φορολογούμενους η εκκαθάριση γίνεται με ημερομηνία μετά την 31 Αυγούστου 2012, ο φόρος μπορεί να πληρωθεί σε τόσες ισόποσες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που απομένουν μετά την ημερομηνία βεβαίωσης και μέχρι Φεβρουάριο 2013.

Ο φόρος που μπορεί να ρυθμιστεί με το προτεινόμενο καθεστώς δόσεων πρέπει να είναι πάνω από 300 ευρώ.


Οι δόσεις δεν καλύπτουν τυχόν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Στο προτεινόμενο καθεστώς των δόσεων δεν υπάγονται όσοι φορολογούμενοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012.

Όσοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις, μπορούν να εκμεταλλευτούν τις νέες διαδικασίες χωρίς να χρειάζεται καμία συμπλήρωση αίτησης ή επίσκεψη στις ΔΟΥ, αλλά θα μπορούν να τυπώνουν τους νέους κωδικούς πληρωμής από το TAXISnet ή από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με βάση το εκκαθαριστικό που έχουν στη διάθεσή τους.

Όσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους εφάπαξ, μπορούν να το πράξουν, εκμεταλλευόμενοι την έκπτωση 1,5%.

Όσοι επιθυμούν να καταβάλουν το φόρο με το ισχύον καθεστώς και εμπίπτουν στο σύστημα δόσεων που θεσπίζεται ειδικά για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012, δεν εμποδίζονται να επιλέξουν το ισχύον καθεστώς.

Τέλος, ο φορολογούμενος μπορεί να διαπραγματευτεί περισσότερες από εφτά δόσεις, με τον προϊστάμενο της εφορίας στην υοποία υπάγεται. Για να μπορέσει να προχωρήσει σε αυτή την αίτηση, η οφειλή θα πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμη, ενώ εναπόκεται στον έφορο εάν θα κάνει δεκτή την αίτηση αδυναμίας πληρωμής.


απο sofokleous.gr

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *