Κινέζικα... made in Greece από επιτήδειους

Ανησυχίες για ανεξέλεγκτη χρήση της σήμανσης χώρας προέλευσης στην ελληνική (αλλά και την ευρωπαϊκή) αγορά από επιτήδειους που εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα που τους δίνει το σχετικό πλαίσιο διατυπώνουν το τελευταίο διάστημα Έλληνες παραγωγοί αλλά και κύκλοι κοντά στο υπουργείο Ανάπτυξης.
Το ζήτημα αφορά τη σήμανση made in Greece ή made in the eu που βάζουν σε προϊόντα που συναρμολογούνται κατ' επίφαση στη χώρα από κάποιους. Με απλά λόγια κάποιος εισάγει σε δύο μέρη ένα πολύ χαμηλής ποιότητας και χωρίς πιστοποίηση προϊόν και συναρμολογώντας το με πολύ χαμηλό κόστος στην Ελλάδα και συσκευάζοντας το νομιμοποιείται (;) να το χαρακτηρίζει ως ελληνικό. Το θέμα αγγίζει τα όρια παραπλάνηση του καταναλωτή, απειλεί να επηρεάσει την εμπορική θέση της ελληνικής μεταποίησης διεθνώς (εάν το προϊόν είναι κακής ποιότητας ή μη ασφαλές) και ενδέχεται να δημιουργήσει και ζήτημα διαφυγόντων εσόδων για το δημόσιο ανάλογα με τη δασμολογική του αντιμετώπιση.
Ο νόμος.
Mε το ν. 4072/2012, θεσπίστηκε η δημιουργία σήματος ελληνικής προέλευσης, το οποίο θα φέρουν, προαιρετικά στην επισήμανση τους, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα. Το σήμα θα απονέμεται σύμφωνα με ειδικούς για κάθε κατηγορία κανονισμούς που θα καταρτίσει η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος σε συνεργασία με Κλαδικούς Φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, ή επιχειρήσεις κληθήκαν να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου μόλις στις αρχές Δεκεμβρίου.
Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος, της οποίας επικεφαλής έχει τεθεί ο γενικός γραμματέας

Εμπορίου Στέφανος Κομνηνός, εκδίδει κανονισμούς απονομής ελληνικού σήματος. Στα φυσικά προϊόντα τίθεται ως προϋπόθεση να έχουν παραχθεί ή καλλιεργηθεί στην ελληνική επικράτεια. Στα επεξεργασμένα φυσικά προϊόντα είτε η βασική πρώτη ύλη είτε ποσοστό μάζας των συστατικών της πρέπει να έχει ως προέλευση την ελληνική επικράτεια. Στα υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες μέρος του κόστους παραγωγής πρέπει να έχει καταβληθεί στην ελληνική επικράτεια.
Παράλληλα πρέπει να τηρούνται και τα γενικά κριτήρια και προδιαγραφές των διεθνών κοινοτικών και εθνικών νόμων για την προστασία και την ασφάλεια του καταναλωτή.

Το barcode.
Ζήτημα έχει προκύψει όμως και με την ελληνικότητα ή όχι των προϊόντων τα barcodes των οποίων ξεκινούν από 520. Τα εν λόγω barcodes (520) δηλώνουν ότι τα προϊόντα είναι ελληνικά, ωστόσο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από ελληνικές εταιρείες σε προϊόντα που προέρχονται από εισαγωγές και είναι ξένα.
Για τη δημιουργία και επιλογή του σήματος έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός, ενώ θα ακολουθήσει και σχετική διαφημιστική καμπάνια από τον σύνδεσμο που έχουν δημιουργήσει διάφοροι συνδικαλιστικοί φορείς (ΔΣΑ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ κ.λπ.).
Η πιστοποίηση ως προς την ελληνικότητα των προϊόντων θα ανατεθεί σε συγκεκριμένους φορείς και θα δίνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, θα βεβαιώνεται εκ νέου, με αποκλειστικό κριτήριο την εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Διεθνές πρόβλημα.
Το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό αλλά διεθνές. Ως κλασικά παραδείγματα αναφέρονται τα κινητά τηλέφωνα Nokia. Το 54% των εξαρτημάτων τους είναι κατασκευασμένο εκτός Κίνας, κυρίως στην Ευρώπη , και όμως στις συσκευές αναγράφεται made in China. Άλλο ένα παράδειγμα είναι τα i phone της apple μεγάλο μέρος των εξαρτημάτων των οποίων είναι κατασκευασμένα στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Νότιο Κορέα και την Ταϊβάν.
Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να προσέξει το όλο ζήτημα καθώς κινεζικές επιχειρήσεις ή ξένες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν προϊόντα στην Κίνα μπορούν να τα συναρμολογούν εδώ καταβάλλοντας δασμούς χαμηλότερους από το εάν τα εισήγαγαν. Επίσης επιτήδειοι φέρονται να «βαφτίζουν» ξένα προϊόντα ασιατικής κυρίως προέλευσης χαμηλής ποιότητας και προδιαγραφών ασφαλείας ως ευρωπαϊκά.

Διευκολύνσεις.
Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό το πόσο σημαντικό είναι το όλο ζήτημα αρκεί να αναφερθεί πως μόλις προ δυο εβδομάδων πέρασε από τη Βουλή τροπολογία που προβλέπει διευκολύνσεις για τις ξένες επιχειρήσεις που εισάγουν εμπορεύματα στην Ελλάδα με στόχο την επανεξαγωγή τους σε άλλες χώρες- μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες. Επιχειρείται δηλαδή όπως αναφέρει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «να καταστεί η χώρα κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου ως πύλη εισόδου για εμπορεύματα προερχόμενα από τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη την ευνοϊκή γεωγραφική της θέση, κάτι που στην παρούσα οικονομική συγκυρία αναμένεται να έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στην απασχόληση , την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη».


Τι προβλέπεται και τι πραγματικά γίνεται...

Στην τροπολογία προβλέπεται ότι κατά την εισαγωγή των προϊόντων ο ΦΠΑ δεν θα καταβάλλεται αλλά θα βεβαιώνεται και θα «παρακολουθείται» έως τον τελικό προορισμό των συγκεκριμένων προϊόντων σε άλλες χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες. Ανάλογο καθεστώς ισχύει σήμερα και σε άλλες χώρες- κέντρα διαμετακομιστικού εμπορίου όπως η Γαλλία και η Ολλανδία. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές ο συμψηφισμός του φόρου γίνεται σε μεταγενέστερο στάδιο. Στην τροπολογία αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: «Κατά την εισαγωγή, μη υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης αγαθών, ο φόρος προστιθέμενης αξίας που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού δεν εισπράττεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του εισαγωγέα και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο εισαγωγέας να είναι μη εγκατεστημένο στη χώρα μας υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο. Η στατιστική αξία των εισαγωγών να ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ. Κατά τα πέντε πρώτα χρόνια ένταξης στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, το ποσό αυτό προσδιορίζεται σε 120 εκατ. ευρώ ετησίως. Ποσοστό άνω του 90% της αξίας των εισαγομένων αγαθών σε ετήσια βάση να παραδίδεται σε άλλες χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες. Εάν όλα αυτά ισχύουν τότε θα παρέχεται άδεια από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση της οποίας λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως η χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα, συμμόρφωση προς τις τελωνειακές απαιτήσεις, δυνατότητα παροχής οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας ζητηθεί από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
Από την εφημερίδα "ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ"

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *