Αλλάζουν τα κριτήρια από 1/1/2014 για το επίδομα ανεργίας

Γράφει ο συν-Εργατικός του forologikanea.gr
Το επίδομα ανεργίας από την 01/01/2014 και γίνεται ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση για τους ανέργους από 1/1/2014 αφού θα για την χορήγησή του θα λαμβάνεται υπόψη και ο συνολικός χρόνος επιδότησης των προηγούμενων ετών.
  Σύμφωνα με το νέο κριτήριο που αρχίζει να ισχύει από 1/1/2014, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των 400 κατά την προηγούμενη τετραετία από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας.
  Εάν μέσα στην προηγούμενη τετραετία ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των 400 ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των 400 ημερήσιων επιδομάτων.
  Με τη ρύθμιση, αυτή από 450 ημέρες που ήταν το όριο, μειώνονται κατά 50 οι ημέρες επιδότησης  μέσα σε μια τετραετία.
  Ποιά είναι τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά για το επίδομα ανεργίας
  -Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
  Για να δικαιούται ο εργαζόμενος να επιδοτηθεί από το ταμείο ανεργίας πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας κατ` έτος στα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την επιδότησή του.
  Το τελευταίο 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου ημερολογιακού διμήνου.
  Επίσης επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας στα τελευταία δύο χρόνια πριν την απόλυσή του (χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου) από τις οποίες τουλάχιστον 80 ημέρες σε κάθε χρόνο.
  -Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά ή για κάθε επόμενη φορά (με τον περιορισμό των 400 ημερών)
  Να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν την απόλυσή του χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου ημερορογιακού διμήνου.
 
Δικαιολογητικά:
 
1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
 
2. Το έντυπο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης )ΑΠΔ) που υποβάλλεται στο ΙΚΑ για τον τελευταίο μήνα πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. 
 
Στη βεβαίωση πρέπει να υπάρχει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη
 
Δεν χρειάζεται επικύρωση από το ΙΚΑ.
 
3. Οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, εφόσον υπάρχουν προστατευόμενα μέλη.
 
4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή αν δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
 
5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.
 
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
 
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.
 
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα παραπάνω στοιχεία στον Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής του, το αργότερο μέσα σε 60 μέρες από την απόλυσή του.    
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
 
Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από τις μέρες εργασίας που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή 2ετία).
 
Από 1/1/2014  η διάρκεια επιδότησης εξαρτάται πλέον και από τον περιορισμό των 400 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας για την τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης.
 
Ο σχετικός πίνακας έχει ως ακολούθως:
 
                                ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ               
 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Ή ΑΛΛΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ-  
-ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ
 
 
 
 
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 
 
 
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
 
14ΜΗΝΟ
 
12ΜΗΝΟ
 
14ΜΗΝΟ  
 
 
Ημέρες
Εργασίας         
 
Ημέρες
Εργασίας              
 
Ημέρες
Εργασίας
 
 
 
 
 
125-149
100-149
100-149                                   
 5 μήνες
 
150-179
 
150-179
 
150-179     
 
6 μήνες
 
180-219                               
 
180-219
 
180-219
 
8 μήνες
 
220-249
 
220-249
 
220-249                      
 
10 μήνες
 
250 και άνω                
 
250 και άνω
 
250 και άνω
 
12 μήνες
 
210 και συμπλήρωση
του 49ου έτους ηλικίας
 
210 και άνω                        
 
210 και συμπλήρωση
του 49ου έτους ηλικίας  
 
12 μήνες
 
125 και άνω
και συμπλήρωση
4.050 ημερών
εργασίας συνολικά
 
100 και άνω και συμπλήρωση
4.050 ημερών εργασίας συνολικά
 
100 και άνω
και συμπλήρωση
4.050 ημερών
εργασίας συνολικά
 
12 μήνες
1) ή 200 στη διετία  2) ή 250 στη διετία
3) ή 300 στη διετία
 
 
-Από 12/03/2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.
 
-Για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.
 

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *