Ο.Α.Ε.Ε. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  
ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ή μη απάντηση) ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΘΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΕΕ 
Με βάση την κείμενη νομοθεσία είμαι υποχρεωτικά ασφαλισμένος στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (στην συνέχεια ΟΑΕΕ). Στον ΟΑΕΕ (προερχόμενος από το ΤΕΒΕ) είμαι ασφαλισμένος από το έτος 1991, με αριθμό μητρώου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.
Με βάση την αναλυτική κατάσταση του ΟΑΕΕ από το 1998 έως σήμερα έχω καταβάλει για εισφορές το ποσό των ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ€. Πέραν αυτού έχω καταβάλει για εισφορές από το διάστημα 1991-1997 ποσό περίπου ΧΧ.000€ (το ποσό δεν το γνωρίζω ακριβώς την στιγμή αυτή διότι δεν βρίσκεται αποτυπωμένο στην κατάσταση που μου έδωσε ο ΟΑΕΕ λόγω χειρόγραφου συστήματος ενσήμων που λειτουργούσε την εποχή εκείνη και λόγω της αδυναμίας μου να εντοπίσω τα βιβλιάρια ενσήμων σήμερα). Κατά συνέπεια έχω καταβάλει έως σήμερα στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) το ποσό των ΧΧ.000€, εκ του οποίου ποσοστό περίπου 80% αφορά εισφορές για σύνταξη (δηλαδή περίπου ΧΧ.000€) και το υπόλοιπο ποσό αφορά εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Κάθε μήνα καλούμαι να καταβάλω στον ΟΑΕΕ, υποχρεωτικά, το ποσό των ΧΧΧ,ΧΧευρώ για τις εισφορές σύνταξης και 92,79€ ευρώ για τις εισφορές της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Πλέον αυτού σήμερα καταβάλω και 15,00€ τον μήνα ως εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ-ΟΕΕ. Η καταβολή των εισφορών είναι απαιτητή ανά δίμηνο με την έκδοση του σχετικού λογαριασμού από τον ΟΑΕΕ.
Λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζω από το 2009 βρίσκομαι σήμερα σε αδυναμία συνεπούς καταβολής των εισφορών μου. Στο παρελθόν προσπάθησα να ενταχθώ και εντάχθηκα σε ρυθμίσεις των χρεών μου στον ΟΑΕΕ αλλά σήμερα πλέον αυτό μου είναι αδύνατο.
Ήδη με βάση την αναλυτική κατάσταση που μου έδωσε ο ΟΑΕΕ, με
ημερομηνία ΧΧ/ΧΧ/2013 (ΒΆΖΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΔΩΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ Ο ΟΑΕΕ), οφείλω στον ΟΑΕΕ το ποσό των ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ€. Η οφειλή μου αναλύεται σε ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ€ εισφορές και ΧΧΧ,ΧΧ€ προσαυξήσεις.

Το οφειλόμενο ποσό των εισφορών αφορά τα εξής δίμηνα (ΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΔΙΜΗΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ):

ΕΤΟΣ 2010

2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο δίμηνο

ΕΤΟΣ 2011

1ο, 2ο, 3ο, 4ο δίμηνο

ΕΤΟΣ 2012

1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο δίμηνο

ΕΤΟΣ 2013

1ο, 2ο, 3ο δίμηνο

Το οφειλόμενο ποσό των εισφορών αφορά εισφορές για σύνταξη και εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Στην εγκύκλιο του ΟΑΕΕ με αριθμό 50/1-11-2012 διαβάζουμε:

«ΘΕΜΑ: «Θεώρηση - έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας»

Σας γνωρίζουμε ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2013 θα αρχίσει την

1/12/2012, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Για τη θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας των υποχρεωτικά ασφαλισμένων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των πάσης φύσεως απαιτητών μηνιαίων εισφορών της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας μέχρι και τον Αύγουστο του 2012.

2. Για την έκδοση των βιβλιαρίων ασθενείας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή όλων των απαιτητών υποχρεώσεων της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας, προ της υποβολής της αίτησης για χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας.»

Είναι γνωστό ότι ο ΟΑΕΕ αρνείται να παράσχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη στους ασφαλισμένους που οφείλουν εισφορές του παρελθόντος και που δεν έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση για τις οφειλόμενες εισφορές. Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως την κοινή γνώμη αφού, λόγω της οικονομικής κρίσης, δεκάδες χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες, ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ στερούνται της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης (αυτοί και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους) λόγω χρεών στον ΟΑΕΕ.

Προσωπικά επικοινώνησα επανειλημμένα στο παρελθόν με τον ΟΑΕΕ για να διαπιστώσω αν υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση και ελάμβανα μονίμως την ίδια απάντηση, προφορική κάθε φορά (ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΝΑ ΣΑΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ). Η προσπάθεια μου να λάβω ιατροφαρμακευτική κάλυψη από τον ΟΑΕΕ, παρότι όφειλα εισφορές, έγινε από την πρώτη στιγμή που έγινα οφειλέτης παρελθόντων εισφορών. Και αυτό διότι αντιμετωπίζω πρόβλημα υγείας (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ) και υποχρεωτικά λαμβάνω φαρμακευτική αγωγή.

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ζήτησα για πρώτη φορά από τον ΟΑΕΕ το έτος 2009. Στις 10/3/2009 θεωρήθηκε το βιβλιάριο ασθενείας μου για το διάστημα 1/1/2009 ως 31/12/2009. Το διάστημα εκείνο δεν είχα οφειλές.

Στις 13/1/2010 θεωρήθηκε το βιβλιάριο ασθενείας μου για το διάστημα 13/1/2010 ως 31/12/2010.

Στην συνέχεια, όταν ξεκίνησα να καθυστερώ να πληρώσω τις εισφορές μου, το βιβλιάριο ασθενείας μου το θεωρούσε ο ΟΑΕΕ μόνο αν είχα ρυθμίσει τις οφειλές μου.

Με βάση το βιβλιάριο ασθενείας ο ΟΑΕΕ μου το θεώρησε το διάστημα αυτό μόνο για τα εξής διαστήματα:

1.      Στις 24/1/2011 για το διάστημα 24/1/2011 ως 31/1/2011 (7 ημέρες μετά την ημερομηνία θεώρησης)

2.      Στις 22/11/2011 για το διάστημα 12/10/2011-31/12/2011 (39 ημέρες μετά την ημερομηνία θεώρησης)

3.      Στις 19/1/2012 για το διάστημα 1/1/2012 ως 31/1/2012 (12 ημέρες μετά την ημερομηνία θεώρησης)

4.      Στις 9/2/2012 για το διάστημα 1/2/2012 ως 31/3/2012 (50 ημέρες μετά την ημερομηνία θεώρησης)

5.      Στις 20/4/2012 για το διάστημα 20/4/2012 ως 30/4/2012 (10 ημέρες μετά την ημερομηνία θεώρησης)

Τονίζω βέβαια ότι ο ΟΑΕΕ, παρότι από 1/1/2011 έως σήμερα μου έχει παράσχει συνολικά ιατροφαρμακευτική κάλυψη για 118 ημέρες, με έχει χρεώσει για 912 ημέρες ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Δηλαδή μου έχει χρεώσει 794 ημέρες ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ενώ αρνείται, το διάστημα αυτό, να μου την παράσχει.

Υπολογίζοντας ότι μηνιαίως καταβάλω 92,79€ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δηλαδή ετησίως 1.113,48€, αντιστοιχεί σε ημερήσια χρέωση 3,05€. Κατά συνέπεια ο ΟΑΕΕ με έχει χρεώσει 794 ημέρες επί 3,05€=2.422,00€ για υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που ταυτόχρονα αρνείται να μου παράσχει ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΙ.

Το ανωτέρω ποσό των 2.422,00€ το οφείλω έντοκα στον ΟΑΕΕ.


Συνεπεία των ανωτέρω σας ενημερώνω ότι δεν αποδέχομαι τις οφειλές μου όπως αυτές αναγράφονται στην από ΧΧ/ΧΧ/2013 (ΒΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΛΑΒΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ) αθεώρητη λίστα οφειλών που μου παραδώσατε και σας απευθύνω τα ακόλουθα αιτήματα και ερωτήματα:


1.                       Αιτούμαι -και εγγράφως από μέρους μου αφού στις προηγούμενες προφορικές αιτήσεις μου δεν απαντήσατε με τον δέοντα τρόπο-, την χορήγηση έγγραφης βεβαίωσης από την οποία να προκύπτει τι οφείλω στον ΟΑΕΕ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την ΧΧ.ΧΧ.20ΧΧ (ΒΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Ο ΟΑΕΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΟΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ) έως σήμερα ως εισφορές, τι οφείλω ως τόκους, προσαυξήσεις έξοδα κλπ και αυτά αναλυτικά ανά δίμηνο που είναι η χρέωση.

2.                       Ερωτώ : Πώς μπορώ να έχω ιατροφαρμακευτική κάλυψη από τον ΟΑΕΕ με τα δεδομένα που είναι ήδη εις γνώση σας (οφειλές και όχι ρύθμιση οφειλών).
3.                       Στην περίπτωση που η απάντησή σας είναι αρνητική (αρνητική θα θεωρηθεί  και αν η μόνη λύση που μου δίνεται, θα αφορά την ρύθμιση εκ μέρους μου των οφειλών) θα ήθελα να μου εξηγήσετε εγγράφως για ποιο λόγο, ενώ δεν μου παρέχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ταυτόχρονα με χρεώνετε για το ποσό της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για όλους τους μήνες που δεν έχω πληρώσει.
4.                       Με δεδομένο ότι είναι, εν γνώσει σας, παράνομη η χρέωση μιας υπηρεσίας αφού δεν την παρέχεται, σας ζήτω να αφαιρέσετε από το οφειλόμενο από εμένα μέχρι σήμερα ποσό, το σύνολο της χρέωσης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη συν τους επιπλέον τόκους, έξοδα κλπ, για ολόκληρο το διάστημα που δεν έχω καταβάλει τις ανάλογες εισφορές και για το οποίο διάστημα δεν μου παρείχατε ηθελημένα την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δηλαδή για ολόκληρο το διάστημα που το βιβλιάριο ασθενείας μου παρέμεινε και παραμένει αθεώρητο και να με ενημερώσετε εγγράφως για την αφαίρεση αυτών των ποσών από την προς εσάς οφειλή μου.
5.                       Σας καλώ να σταματήσετε να με χρεώνετε στο μέλλον με το ποσό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όσο διάστημα δεν μου την παρέχετε εξαιτίας της μη καταβολής εισφορών και μη ρύθμιση των οφειλομένων ή στην περίπτωση που αρνείστε την διακοπή της χρέωσης για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όσο διάστημα στο μέλλον σας οφείλω εισφορές και δεν προσέρχομαι για ρύθμιση αυτών, σας καλώ να μου παράσχετε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ούτως ώστε να συμπλεύσετε με την νομιμότητα που ορίζει ότι αν χρεώνεις για μια υπηρεσία την παρέχεις, ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος πληρώνει στην ώρα του για αυτήν (πολλώ δε μάλλον αφού σε κάθε περίπτωση ο ΟΑΕΕ θεωρεί την υπηρεσία ως παρασχεθείσα και προσφεύγει σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης και σε ποινική δίωξη του οφειλέτη)
6.                       Σας καλώ να απέχετε από κάθε μέτρο αναγκαστικής είσπραξης των οφειλόμενων από εμένα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή/και κίνηση διαδικασίας για την ποινική δίωξη μου λόγω των οφειλών μου, όσων αφορά τα κονδύλια για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν μου παρείχατε.
Ο Ασφαλιζόμενος
  
ΑΠΟ  - GEORGE floras 

 ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ WORD

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *