ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ


Το πρώτο βήμα είναι να λάβετε από τον ΟΑΕΕ αναλυτική κατάσταση με το οφειλόμενο ποσό. Η κατάσταση θα πρέπει να είναι αναλυτική και όχι απλά η αναφορά του συνολικού ποσού. Από την αναλυτική κατάσταση προκύπτει το κεφάλαιο που οφείλει ο ασφαλισμένος, οι τόκοι και οι λοιπές επιβαρύνσεις.
Στην συνέχεια καταθέτουμε επιστολή προς τον ΟΑΕΕ με συγκεκριμένα αιτήματα.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΠΛΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΟΑΕΕ. Ο ΟΑΕΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ


ΤΟΠΟΣ ΧΧ-ΧΧ-2013
ΠΡΟΣ ΟΑΕΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Αξιότιμοι κύριοι
Ονομάζομαι ____________________, είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ με αριθμό μητρώου _____________________.
Στις ΧΧ/ΧΧ/2013 προσήλθα προσωπικά στο κατάστημα του ΟΑΕΕ στην οδό __________________ και ζήτησα για μια ακόμα φορά να λάβω έγγραφη βεβαίωση με τα οφειλόμενα από εμένα ποσά προς τον ΟΑΕΕ. Αντ’ αυτής μου χορηγήθηκε περιληπτική και όχι αναλυτική λίστα οφειλομένων και φυσικά αθεώρητη.
Σύμφωνα με την λίστα αυτή, με ημερομηνία ΧΧ/ΧΧ/2013, οφείλω στον ΟΑΕΕ το ποσό των ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ€. Η οφειλή μου αναλύεται σε ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ€€ εισφορές και ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ€€ προσαυξήσεις.
Το οφειλόμενο ποσό των εισφορών αφορά τα εξής δίμηνα (να προσαρμοστεί ανάλογα με τα αναφερόμενα στην απάντηση του ΟΑΕΕ):
ΕΤΟΣ 2010
2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο δίμηνο
ΕΤΟΣ 2011
1ο, 2ο, 3ο, 4ο δίμηνο
ΕΤΟΣ 2012
1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο δίμηνο
ΕΤΟΣ 2013
1ο, 2ο, 3ο δίμηνο

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ζήτησα για πρώτη φορά από τον ΟΑΕΕ το έτος _______ (ΝΑ ΜΠΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ). Στις 10/3/2009 θεωρήθηκε το βιβλιάριο ασθενείας μου για το διάστημα 1/1/2009 ως 31/12/2009 (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ). Το διάστημα εκείνο δεν είχα οφειλές.
Στις 13/1/2010 θεωρήθηκε το βιβλιάριο ασθενείας μου για το διάστημα 13/1/2010 ως 31/12/2010.
Στην συνέχεια, όταν ξεκίνησα να καθυστερώ να πληρώσω τις εισφορές μου, το βιβλιάριο ασθενείας μου το θεωρούσε ο ΟΑΕΕ μόνο αν είχα ρυθμίσει τις οφειλές μου.
Με βάση το βιβλιάριο ασθενείας ο ΟΑΕΕ μου το θεώρησε το διάστημα αυτό μόνο για τα εξής διαστήματα (ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΝΑ ΜΠΟΥΝΕ ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΧΕ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ):
Στις 24/1/2011 για το διάστημα 24/1/2011 ως 31/1/2011 (7 ημέρες μετά την ημερομηνία θεώρησης)
Στις 22/11/2011 για το διάστημα 12/10/2011-31/12/2011 (39 ημέρες μετά την ημερομηνία θεώρησης)
Στις 19/1/2012 για το διάστημα 1/1/2012 ως 31/1/2012 (12 ημέρες μετά την ημερομηνία θεώρησης)
Στις 9/2/2012 για το διάστημα 1/2/2012 ως 31/3/2012 (50 ημέρες μετά την ημερομηνία θεώρησης)
Στις 20/4/2012 για το διάστημα 20/4/2012 ως 30/4/2012 (10 ημέρες μετά την ημερομηνία θεώρησης)

(ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ)
Δηλαδή ο ΟΑΕΕ, παρότι από 1/1/2011 έως σήμερα μου έχει παράσχει συνολικά ιατροφαρμακευτική κάλυψη για 118 ημέρες, με έχει χρεώσει για 912 ημέρες ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Δηλαδή μου έχει χρεώσει 794 ημέρες ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ενώ αρνείται, το διάστημα αυτό, να μου την παράσχει.
Δεδομένου ότι μηνιαίως καταβάλω 92,79€ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δηλαδή ετησίως 1.113,48€, αντιστοιχεί σε ημερήσια χρέωση 3,05€. Κατά συνέπεια ο ΟΑΕΕ με έχει χρεώσει 794 ημέρες επί 3,05€=2.422,00€ για υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που ταυτόχρονα αρνείται να μου παράσχει ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΙ. Και αυτό παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα επεδίωξα την παροχή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μου το αρνηθήκατε.
Το ανωτέρω ποσό των 2.422,00€, σύμφωνα με την κατάσταση συνολικών υποχρεώσεων ασφαλισμένου, το οφείλω επιβαρυνόμενο με τόκους, έξοδα και προσαυξήσεις στον ΟΑΕΕ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
           
            Ως γνωστόν η εισφορά στον ΟΑΕΕ και η κλιμάκωση αυτής βασίστηκε στο αποκλειστικό κριτήριο του χρόνου ασφάλισης. Ο ασφαλισμένος ξεκινούσε από την πρώτη κλίμακα και κάθε τρία χρόνια προχωρούσε υποχρεωτικά σε επόμενη.
Σήμερα με βάση τις δικές σας αποφάσεις καλούμαι να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των ΧΧΧ,ΧΧ€ (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΜΗΝΙΑΙΩΣ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ) για εισφορές σύνταξης και ΧΧ,ΧΧ€ για εισφορές του κλάδου ασθενείας. Επιπλέον μου ζητάτε να καταβάλω το ποσό των 15€ μηνιαίως για ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ. Συνολικά δηλαδή μου ζητάτε να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 445,25€.
Το εισόδημά μου το έτος 2012 ανήλθε σε ΧΧΧΧ,ΧΧ ευρώ, δηλαδή μηνιαίως σε ΧΧΧ,ΧΧ€. (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ)

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ

Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ αναπροσαρμόζονται στο ύψος του ασφαλίστρου του χρόνου καταβολής τους, δηλαδή αυτό που ισχύσει σήμερα και επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα. Το συνολικό ποσοστό επιβάρυνσης από τα τέλη μπορεί να φθάσει έως και το 100% του κεφαλαίου. Με κάθε δε νέα αναπροσαρμογή οι εισφορές καταβάλλονται πλέον με το νέο ποσό εισφοράς στο οποίο έχει αναπροσαρμοστεί και επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα.

Με τα ανωτέρω εξωφρενικά επιτόκια έχετε τοκίσει τις οφειλές μου προς τον ΟΑΕΕ με αποτέλεσμα σήμερα και με βάση την από ΧΧ/ΧΧ/2013 ανάλυση που μου έχετε δώσει, οι προσαυξήσεις και οι επιβαρύνσεις να ανέρχονται σε ΧΧΧΧ,ΧΧ€ σε σύνολο οφειλομένων εισφορών ΧΧΧΧΧ,ΧΧ€ (ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΠΙΑΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

Για την ρύθμιση των οφειλών μου στον ΟΑΕΕ (όπως και για κάθε ασφαλισμένο που οφείλει) έχετε ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα με το όνομα ΝΕΑ ΑΡΧΗ. Για να υπαχθούμε στην ρύθμιση ισχύουν οι ακόλουθες, εκτός σημερινής πραγματικότητας, προϋποθέσεις.

Για να σας εξοφλήσω το οφειλόμενο ποσό των ΧΧΧΧΧ,ΧΧ€ (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ) (αν θα δεχόμουν ότι οφείλω όλο το ποσό που εσείς απαιτείτε, το οποίο δεν αποδέχομαι) θα πρέπει να εξοφλήσω το ποσό που αναλογεί στο έτος 2013 σε ένα έτος (δηλαδή το ποσό των ΧΧΧΧΧ,ΧΧ€ (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ 2013)) και το υπόλοιπο ΧΧΧΧΧ,ΧΧ€ (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΩΣ ΤΟ 2013) να το εξοφλήσω ως τις 30/6/2017, δηλαδή σε 44 μήνες. Δηλαδή μου ζητάτε να καταβάλω κάθε μήνα το ποσό των ΧΧΧ,00€ (ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ 2013) +ΧΧΧ,00€ (ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΩΣ ΤΟ 2013, ΧΩΡΙΣ ΤΟ 2013) =ΧΧΧ,00€ περίπου, ποσό που ισοδυναμεί με το ΧΧΧ% (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ) του μηνιαίου εισοδήματός μου. Επιπλέον αυτού μου ζητάτε να καταβάλω και τις μηνιαίες εισφορές ανελλιπώς, γεγονός που είναι απολύτως αδύνατο.
Τέλος για να υπαχθώ στην ρύθμιση οφείλω να υπογράψω υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία να βεβαιώνω την «δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης». Στην περίπτωση δε που λόγω των απολύτως απρόβλεπτων συνθηκών της Οικονομίας δεν μπορέσει αυτός που θα ρυθμίσει να ανταποκριθεί θα τον διώξετε ποινικά για ψευδή βεβαίωση (με βάση τον Ν1599/1986), γεγονός που σημαίνει βαρύτατες ποινικές ευθύνες.

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Όπως σας πληροφορώ ανωτέρω βρίσκομαι σε απόλυτη αδυναμία, με βάση τα εισοδήματά μου, να καταβάλω τις απαράδεκτα υψηλές εισφορές και σε απόλυτη αδυναμία, με βάση τα εισοδήματά μου, να υπαχθώ στην τρέχουσα ρύθμιση.
Αυτό σημαίνει ότι η εφορία δεν θα μου θεωρήσει βιβλία και στοιχεία από την αρχή του 2014 διότι αδυνατώ να έχω ενημερότητα από τον ΟΑΕΕ.
Με οδηγείτε σε απόλυτη εξαφάνιση αφού μου στερείτε το Συνταγματικό μου δικαίωμα στην εργασία. Με παράνομα υψηλές εισφορές και απαγορευτικούς όρους ρύθμισης των οφειλομένων, παρότι επιθυμώ να πληρώνω εισφορές ανάλογα με τα εισοδήματά μου ή με το μέσο εισόδημα που σήμερα ισχύει και παρότι επιθυμώ να ρυθμίσω τις οφειλές μου με βάση τα εισοδήματά μου, με οδηγείτε σε αδιέξοδο.

Συνεπεία των ανωτέρω σας ενημερώνω ότι δεν αποδέχομαι τις οφειλές μου όπως αυτές αναγράφονται στην από ΧΧ/ΧΧ/2013 αθεώρητη λίστα οφειλών που μου παραδώσατε και σας απευθύνω τα ακόλουθα αιτήματα και ερωτήματα:

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΟΠΩΣ Ο ΟΑΕΕ, ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ:

Α. Μου παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, καθώς αντιμετωπίζω σοβαρά ιατρικά προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (ΝΑ ΓΡΑΦΤΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ).
Β. Επικουρικά, σε περίπτωση που δεν αποφανθείτε θετικά επί του παραπάνω αιτήματός μου, όπως:
Β.1. Πάψετε εφεξής να με χρεώνετε με το ποσό των 92,79€ το μήνα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν μου παρέχετε.
Β.2. Αφαιρέσετε από την συνολική οφειλή μου προς το ταμείο σας, ανερχόμενη μέχρι και το 3ο δίμηνο του 2013 (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΛΑΒΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ) στο ποσό των ΧΧΧΧΧ,ΧΧ€ (κατά τους ισχυρισμού σας), το σύνολο της χρέωσης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένων τόκων, προσαυξήσεων κλπ), ήτοι το ποσό των ΧΧΧΧΧ,00€ πλέον τόκων και προσαυξήσεων .
Γ. Επικουρικότερα, σε περίπτωση που ούτε μου παρέχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και παρά ταύτα συνεχίζετε να με χρεώνεται με τις σχετικές εισφορές, πάψετε να με χρεώνετε με το ποσό της σχετικής εισφοράς αναπροσαρμοσμένης στις εκάστοτε τρέχουσες τιμές και με επιτόκιο που υπερβαίνει καταχρηστικά το ανώτατο νόμιμο επιτοκιακό όριο.
Δ. Αποδεχτείτε εφεξής την καταβολή εκ μέρους μου του ποσού των ΧΧ,ΧΧ € (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΣ) το μήνα ως συνολική εισφορά σύνταξης και ασθενείας, που αντιστοιχεί στο 20% του εισοδήματός μου του έτους 2012. Άλλως, αποδεχτείτε το εν λόγω ποσό ως πρόταση ρύθμισης της οφειλής μου, ανερχόμενη, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σας, μέχρι και το 3ο δίμηνο του 2013 (ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΛΑΒΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ) στο ποσό των ΧΧΧΧΧ,ΧΧ €. Ή άλλως αποδεχτείτε το ποσό αυτό ως ελεύθερη, μερική καταβολή εκ μέρους μου, σύμφωνα με τις δυνάμεις μου.
Ε. Αποδεχτείτε το αίτημά μου όπως υπαχθώ στην πρώτη κλίμακα εισφορών για όσο διάστημα το εισόδημά μου βρίσκεται σε τόσο χαμηλά επίπεδα.
ΣΤ. Μου χορηγήσετε βεβαίωση από την οποία να προκύπτει τι οφείλω στον Οργανισμό σας έως σήμερα, τόσο για εισφορές σύνταξης όσο και για εισφορές ασθένειας, για τόκους, προσαυξήσεις, έξοδα κλπ και τούτα αναλυτικά ανά δίμηνο εκάστης χρεώσεως εκ μέρους σας.
Ζ. Μου παρέχει ασφαλιστική ενημερότητα προς θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων από την Εφορία

Ο Ασφαλιζόμενος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1 σχόλιο:


Προς ολους τους συναδελφους που εχουν οφειλες

Αγαπητοι συναδελφοι
Οπως θα εχετε ακουσει και ισως να το διαβασατε και στην ενημερωση των βουλευτων απο την διοικητη του ΟΑΕΕ, οι ασφαλισμενοι που εχουν οφειλες και αδυνατουν να τις αποπληρωσουν ειναι παρα πολλοι.Παραλληλα, ο ΟΑΕΕ εχει ηδη στειλει σχεδον σε ολους μας το "χαρτακι" με τη βεβαιωση της οφειλης απειλωντας μας με κατασχεσεις.
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΑΔΡΑΝΗΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ.

Αφιερωστε λιγο χρονο για να συνταξετε το κειμενο που ειδατε παραπανω, γραφοντας τα στοιχεια σας και τα ποσα που αφορουν τη δικη σας περιπτωση. Δεν κοστιζει τιποτε να γραψετε την επιστολη, να την καταθεσετε στον ΟΑΕΕ που υπαγεστε ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, αλλα θα σας χρειαστει οπωσδηποτε οταν ο ΟΑΕΕ θα προχωρησει σε μονομερεις ενεργειες.

Μεχρι σημερα, ο ΟΑΕΕ μας αντιμετωπιζει περιπου σαν κοινους κακοπληρωτες και μπορει να ισχυριστει οτι μπορουμε να πληρωσουμε τις υπερογκες εισφορες του αλλα αδιαφορησαμε καλυπτομενοι πισω απο την οικονομικη υφεση.

Με την συνταξη της επιστολης και την επισημη καταθεση της στο πρωτοκολλο, εχουμε αυτοματα ενα αποδεικτικο στο οποιο φαινεται επωνυμα και με πραγματικα στοιχεια
1) οτι εχουμε συγκεκριμενα επιχειρηματα για να αμφισβητησουμε συγκεκριμενες χρεωσεις (αβασιμη χρεωση του κλαδου υγειας, απαραδεκτα ψηλο επιτοκιο, κλπ)
2) οτι οι εισφορες ειναι πραγματι υπερβολικες σε σχεση με τα πραγματικα μας εισοδηματα
3) οτι δεν αρνουμαστε να πληρωσουμε αλλα ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ εφ' οσον ο ΟΑΕΕ εξακολουθει να εχει αυτες τις υπερβολικες χρεωσεις και την ακαμπτη πολιτικη

Αν καποιοι απο μας βρεθουν με τον ΟΑΕΕ σε δικαστικες διαμαχες, σημασια δεν θα εχει τι θα πουμε τοτε προφορικα, αλλά τι πραγματικα στοιχεια θα εχουμε τοτε να παρουσιασουμε στο δικαστηριο. Μαζι με τα εκκαθαριστικα που δειχνουν τα πραγματικα μας εισοδηματα, μαζι με αποδειξεις που θα αποδεικνυουν οτι αρκετοι απο μας εχουμε ουσιαστικα 1-2 εργοδοτες (για οσους ανηκουν στην περιφημη κατηγορια με το "μπλοκακι") ειναι σημαντικο να μπορουμε να αποδειξουμε οτι καναμε συγκεκριμενες κινησεις προς τον ΟΑΕΕ.

Σας ευχαριστω για την προσοχη σας
Φιλικα
Κωστας ΝεοφωτιστοςΑΠΟ  http://oaee1.blogspot.gr

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *