Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την αναστολή των πλειστηριασμών

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί στην κύρια κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η αναστολή των πλειστηριασμών για την κύρια κατοικία δεν προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα και επομένως μπορούν να εκπλειστηριαστούν! Ακολουθεί με τη μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων η εκλαΐκευση του νόμου σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ:  
1. Ποιοι υπάγονται στην προστατευτική ρύθμιση; - μισθωτοί
- συνταξιούχοι
- άνεργοι
- ελεύθεροι επαγγελματίες
- έμποροι
- αγρότες  

2. Ποιες οφειλές αφορά η αναστολή πλειστηριασμών; - οφειλές προς τράπεζες (στεγαστικά/επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια, επιχειρηματικά, πιστωτικές κάρτες κτλ.)
- οφειλές προς ιδιώτες και εταιρείες νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εφόσον δεν πρόκειται για τις παρακάτω εξαιρέσεις. Η αναστολή πλειστηριασμών δεν αφορά χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία.  

3. Μέχρι πότε ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για να ενταχθεί στον σχετικό νόμο; Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση σε κάθε δανειστή του μέχρι 31/01/2014 ή εντός δύο μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση.
Προσοχή! Αν δεν κατατεθεί στις ως άνω προθεσμίες, δεν ισχύει η αναστολή του πλειστηριασμού για τον οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή.
4. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η υπεύθυνη δήλωση;
Στην υπεύθυνη δήλωση περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προσωπικά, οικονομικά

και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για την αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας, καθώς και η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του που ξεπερνούν τα 1.000€ τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. 5. Για πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή πλειστηριασμού;
Η αναστολή του πλειστηριασμού για την κύρια κατοικία ισχύει για ένα έτος, δηλαδή από 1/1/2014 έως 31/12/2014 εφόσον πληρούνται από τον οφειλέτη όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
6. Πώς καταβάλλονται οι δόσεις στις τράπεζες;
Εάν ο οφειλέτης οφείλει σε περισσότερες από μία τράπεζες, η μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.
7. Εάν δεν καταβάλει τις δόσεις, τι συνέπειες έχει;

Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τις δόσεις για τρεις μήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας.
8. Τι γίνεται αν οι οφειλέτες είναι περισσότεροι από ένας;
Θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνες δηλώσεις όλοι οι οφειλέτες.
9. Τι ισχύει για τον εγγυητή;
Εφόσον ενταχθεί ο πρωτοφειλέτης στον νόμο για την απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.
Προσοχή!

Οι δανειστές κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορούν να ζητήσουν από τον οφειλέτη να τους προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά. Ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από το αίτημα του δανειστή, ειδάλλως αίρεται η προστασία για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή.
Τα δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν είναι:
- αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα (μετά το 2007) ή φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα (πριν το 2007)
- βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής
- δηλώσεις Ε1 και Ε9
- αποδεικτικό για το ύψος των καταθέσεων την 20/11/13
- βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ
- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
- γνωμάτευση αναπηρίας. 


ΑΠΟ  www.zougla.g

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *