Πρόσφυγας < προσφυξ < προς + φυγή: αυτός που αναγκάζεται ή εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του ή τον τόπο της μόνιμης
κατοικίας του και να καταφύγει σε μια ξένη χώρα
syria-1
syria5Syria6syria8syria9syria11syria12syria13syria14syria15syria16syria17syria18syria19
SYRIA.Aleppo.October 20, 2012. Front line in Bustan Al Bacha.  Fsa fighter attempts to rescue a 19 years old civilian shot in the throat by a syrian army sniper as he was crossing the avenue.
syria21syria22

ΑΠΟhttp://www.ecoleft.gr 
 Πηγή: http://inagreece.gr/