Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 27, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Εικόνα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 16  «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί Επιχειρησιακές Ομάδες που αποτελούν σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων: ü16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» ü16.1-16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ).
Στόχος του Μέτρου 16 είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό: i.την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην πρωτογενή παραγωγή και στον τομέα των τροφίμων για την παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων, τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων, την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων τη…
* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *
*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *