Γλυτώστε το "500άρικο" για το μπλοκάκι σας με 40 ευρώ πρόστιμο. Τι να προσέξετε- Υποχρεωτικά από 1/10/2012 και οι καταστάσεις των αθεωρήτων στο Taxis
Να «κλείσουν» τα βιβλία τους έως τις 16 Ιουλιου για να απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος –ή αλλιώς το χαράτσι των 500 ευρώ που επέβαλε η κυβέρνηση σε όλους τους επαγγελματίες- "προτρέπει", το υπ. Οικονομικών, 110.000 χιλιάδες φορολογούμενους με μπλοκάκι που πέρσι υπέβαλλαν μηδενική δήλωση και 130.000 που δεν υπέβαλλαν καθόλου Ε3

 Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΓΓΠΣ, από σήμερα ξεκινά η εκτύπωση και αποστολή ειδοποιητηρίων σε όλους τους επαγγελματίες που διατηρούν «μπλοκάκι», προκειμένου να ενημερωθούν για αυτή τη δυνατότητα.
Το fpress.gr σας παρουσιάζει τα συν, τα πλην και τα πρέπει της συγκεκριμένης ενέργειας

Η διακοπή των εργασιών είναι μια μεγάλη απόφαση που πρέπει να ληφθεί ύστερα από σκέψη.
Τι θα πρέπει να συνυπολογίσετε;
  1. Πρώτον αν θα θυσιάσετε μια πηγή εσόδων μόνο και μόνο για να γλιτώσετε από το 500άρικο.
  2. Δεύτερον αν είστε έτοιμοι να θέσετε τον εαυτό σας αντιμέτωπο με τον φορολογικό έλεγχο.
  3. Και τρίτον αν είστε πρόθυμος να αντιμετωπίσετε την ταλαιπωρία που συνεπάγεται το «κλείσιμο» των βιβλίων στην εφορία.

Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα, τα δεδομένα έχουν ως εξής:
- Αν το εισόδημά σας από το μπλοκάκι δεν υπερβαίνει τις 5000 ευρώ, τότε μπορείτε να εισπράξετε το συγκεκριμένο ποσό με απόδειξη δαπάνης. Το μείον στην όλη ιστορία είναι ότι πρέπει να πληρώσετε το χαρτόσημο το οποίο θα μειώσει τη συνολική σας αμοιβή κατά 2,4% έως 3,6%.
-Αν η αμοιβή σας υπερβαίνει τις 5000 ευρώ, τότε δεν έχετε εναλλακτική λύση από το να διατηρήσετε τα βιβλία σας ενεργά.

Ως προς το δεύτερο τα δεδομένα έχουν ως εξής:
Καλό είναι να γνωρίζετε ότι για να κλείσετε τα βιβλία σας, θα πρέπει προηγουμένως να φροντίσετε ώστε αυτά να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Δηλαδή, να είναι συμπληρωμένα με βάση τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων ενώ θα πρέπει να φροντίσετε ώστε να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ).
Μην ξεχνάτε ότι η εφορία δεν θα σας κλείσει τα βιβλία αν έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές από την άσκηση του επαγγέλματός σας. Έτσι, αν ανήκετε στους 920.000 χιλιάδες Έλληνες που χρωστούν, καλό θα είναι πρώτα να ρυθμίσετε τα χρέη σας. Ιδιαίτερη προσοχή και στον ΦΠΑ. Είναι ένα από τα αυστηρότερα τμήματα της εφορίας από το οποίο θα πρέπει να περάσετε υποχρεωτικά πριν ανάψει το πράσινο φως για την κατάργηση των βιβλίων.

Όσον αφορά στο τρίτο ζήτημα, αυτό της γραφειοκρατίας:
-Θα πρέπει να ξέρετε ότι για το κλείσιμο των βιβλίων θα χρειαστείτε αρκετό χρόνο στην εφορία (ίσως και μέρες). Θα πρέπει να ξεκινήσετε την… περιοδεία από το τμήμα του ΦΠΑ, το τμήμα των παρακρατούμενων φόρων, να ακυρώσετε τα βιβλία, να περάσετε από το τμήμα του ελέγχου και να επισκεφτείτε και το τμήμα του μητρώου.
-Εκτός από τη γραφειοκρατία της διακοπής, θα πρέπει να συνυπολογίσετε και αυτήν την επανέναρξης, αν υποτεθεί ότι θα χρειαστείτε το μπλοκάκι στο μέλλον.

Πάντως, τις όποιες αποφάσεις θα πρέπει να τις λάβετε άμεσα.
Το 500άρικο του 2011, το οποίο θα πληρωθεί μέσα στο 2012, μπορείτε να το περιορίσετε στα 40 ευρώ, που αναλογούν σε πρόστιμο εκπρόθεσμης διακοπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε κόψει απόδειξη το 2011 και ασφαλώς το 2012.
Καλή τύχη
---------------------------------

 Υποχρεωτικά από 1/10/2012 και οι καταστάσεις των αθεωρήτων στο Taxis


Υποβολή των καταστάσεων - δηλώσεων που προβλέπονται από τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και ΠΟΛ.1083/2003 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου.

Το κείμενο της απόφασης:

Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής
1. Η υποβολή των κατωτέρω καταστάσεων – δηλώσεων και των συμπληρωματικών αυτών, που προβλέπονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και ΠΟΛ.1083/2.6.2003 γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω του
Διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr.:
1.1 Κατάσταση με τα ανά εγκατάσταση είδη και σειρές των στοιχείων που εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003.
1.2 Κατάσταση με τα ανά εγκατάσταση είδη και σειρές των στοιχείων που εκδίδονται αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003.
2. Μετά την επιτυχή υποβολή των ως άνω καταστάσεων, ο επιτηδευματίας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να επιδεικνύει σε περίπτωση ελέγχου είτε εκτύπωση του «μηνύματος επιτυχούς υποβολής» που εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του, ή το ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο αποτυπώνεται το σχετικό μήνυμα, εφόσον έχει μεριμνήσει για την ηλεκτρονική αποθήκευσή του στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή ή σε άλλο πρόσφορο μέσο.

3. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προαναφερόμενων καταστάσεων – δηλώσεων, διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου TAXISnet, που αναγνωρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, να κάνει αποδεκτή την υποβολή των καταστάσεων - δηλώσεων της παρούσας, μετά από σχετικό έγγραφο που αποστέλλεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. σε όλες τις Δ.Ο.Υ., οι εν λόγω καταστάσεις υποβάλλονται εντύπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εμπροθέσμως, μέχρι την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

4. Οι εκπρόθεσμες υποβολές των ως άνω καταστάσεων γίνονται υποχρεωτικά, εντύπως, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή των καταστάσεων της παρούσας και ο υποβάλλων αμφισβητεί τους λόγους της μη αποδοχής, μπορεί να προσέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με μια εκτύπωση του μηνύματος που εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του, για περαιτέρω διερεύνηση των λόγων απόρριψης της υποβολής και εν συνεχεία, η υποβολή γίνεται εντύπως μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

6. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την Γ.Γ.Π.Σ. των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

Άρθρο 2
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αμέσως μετά την υποβολή των καταστάσεων – δηλώσεων της παρούσας, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των στοιχείων παραλαβής στο σύστημα TAXIS.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης των στοιχείων των καταστάσεων – δηλώσεων της παρούσας που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.

Άρθρο 3
Ισχύς της Απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει προαιρετικά από τις 6/6/2012 και υποχρεωτικά από τις 1/10/2012.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *