Οι 12 φόροι που αλλάζουν στα ακίνητα

 Επιπτώσεις σε 12 φόρους και τέλη που επιβαρύνουν την απόκτηση και την κατοχή ακίνητης περιουσίας  θα έχουν οι μεταβολές στις αντικειμενικές αξίες τις οποίες θα προκαλέσει η εξίσωση με τις πραγματικές τιμές της αγοράς.
Σε όσες περιοχές της χώρας η εξίσωση οδηγήσει σε άνοδο των αντικειμενικών τιμών θα προκύψουν αυξήσεις στους 12 αυτούς φόρους, ορισμένες από τις οποίες θα γίνουν αισθητές άμεσα και ορισμένες από το επόμενο έτος. Αυτό θα ισχύσει κυρίως στην περιφέρεια της χώρας, όπου σήμερα οι πραγματικές τιμές της αγοράς βρίσκονται ακόμη σε επίπεδα υψηλότερα των αντικειμενικών, οπότε η εξίσωση αντικειμενικών και αγοραίων τιμών θα σημάνει ουσιαστικά την αύξηση των αντικειμενικών.
Θα ισχύσει όμως και σε ορισμένες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, κυρίως στις λεγόμενες «λαϊκές συνοικίες» όπου παρουσιάζονται ακόμη εμπορικές τιμές υψηλότερες των αντικειμενικών.
Αντιθέτως, σε πολλές περιοχές της Αττικής, της πρώην νομαρχίας Θεσσαλονίκης καθώς και σε άλλες αστικές πυκνοκατοικημένες ζώνες της χώρας, κυρίως δε στις λεγόμενες «ακριβές» περιοχές, οι αγοραίες τιμές έχουν υποχωρήσει τόσο πολύ ώστε έχουν πέσει κάτω από τα επίπεδα των αντικειμενικών τιμών. Στις περιοχές αυτές η εξίσωση θα οδηγήσει σε σημαντική
μείωση των αντικειμενικών που θα πιέσει καθοδικά και τους φόρους.
Οι αναπροσαρμογές των αντικειμενικών αξιών δεν είναι ακόμη γνωστό πότε ακριβώς θα επέλθουν αλλά θεωρείται βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του 2013. Δεν αποκλείεται, όμως, η έναρξη εφαρμογής των νέων τιμών να τοποθετηθεί χρονικά από την 1η-1-2014, οπότε δεν θα επηρεαστούν καθόλου οι φόροι ακινήτων και τα έσοδα που θα εισπραχθούν από αυτούς, εντός του 2013.
Σε πολλές περιπτώσεις, όπως προκύπτει κι από τα συγκριτικά στοιχεία αντικειμενικών-
αγοραίων τιμών που παραθέτουμε σε άλλες σελίδες, οι αντικειμενικές είναι πιθανό να αυξηθούν, εξέλιξη που θα οδηγήσει και σε αυξήσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων τόσο στην απόκτηση όσο και στην κατοχή ακινήτων αν όχι από φέτος, σίγουρα από το 2014. Αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους όσοι φορολογούμενοι σκοπεύουν, εντός των αμέσως προσεχών μηνών ή ετών, να προχωρήσουν σε κάποια αγορά ή πώληση ή γονική παροχή ακινήτου.
Πάντως, όσοι προτίθενται να εμπλακούν με αγορές ή πωλήσεις ή γονικές παροχές ακινήτων σε «ακριβές» περιοχές της χώρας, καλό θα είναι να περιμένουν μέχρι να αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες, διότι είναι βέβαιο ότι στις συγκεκριμένες περιοχές η εξίσωσή τους με τις αγοραίες θα σημάνει τη σημαντική μείωσή τους.
Σημειώνεται ότι η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει προαναγγείλει μειώσεις συντελεστών στη φορολογία μεταβιβάσεων ακινήτων, οι οποίες όμως θα κινούνται μέσα στα πλαίσια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή δεν θα προκαλούν μεγάλη απώλεια φορολογικών εσόδων.
Αναλυτικά, η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών θα προκαλέσει μεταβολές στις ακόλουθες 12 κατηγορίες φόρων και τελών που επιβαρύνουν την απόκτηση και την κατοχή ακίνητης περιουσίας:

 1. στον ενιαίο φόρο ακινήτων, που θα επιβληθεί το 2014. Ο νέος φόρος ακινήτων που θα τεθεί σε ισχύ για πρώτη φορά φέτος σε αντικατάσταση του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, θα υπολογιστεί με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν την 1η-1-2013. Για το 2014 όμως θα υπολογιστεί με βάση τις νέες αντικειμενικές τιμές.
 2. στο φόρο εισοδήματος επί των ενοικίων, από το 2014.Τα ποσά των μισθωμάτων δεν μπορεί να δηλώνονται χαμηλότερα από το 3,5% της αντικειμενικής αξίας των εκμισθούμενων ακινήτων. Συνεπώς, η μεταβολή των αντικειμενικών αξιών θα σημάνει ταυτόχρονα και την μεταβολή των ελαχίστων ορίων δηλωτέων μισθωμάτων.
 3. στο φόρο εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσηςγια την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες. Τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες καθορίζονται ανάλογα με τις αντικειμενικές αξίες.
 4. στο συμπληρωματικό φόρο επί των μισθωμάτων. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται με συντελεστή 1,5% επί των ενοικίων που εισπράττονται ή επί των τεκμαρτών μισθωμάτων που προκύπτουν από οικοδομές με εμβαδό μέχρι 300 τετραγωνικά μέτρα. Για οικοδομές άνω των 300 τ.μ. και για κτίσματα επαγγελματικής στέγης ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται με συντελεστή 3%.
 5. στο φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Κάθε φορά που μεταβιβάζεται με επαχθή αιτία (πώληση) ένα ακίνητο ο αγοραστής του επιβαρύνεται με τον φ.μ.α. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται με συντελεστή 8% στα πρώτα 20.000 ευρώ της αντικειμενικής αξίας κάθε ακινήτου και με συντελεστή 10% για το τμήμα της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου πάνω από τα 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας από άγαμο φορολογούμενο ισχύει αφορολόγητο όριο 200.000 ευρώ και συντελεστής 10% για το υπερβάλλον τμήμα της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Αν ο αγοραστής είναι έγγαμος ισχύει αφορολόγητο όριο 250.000 ευρώ. Το ισχύον αφορολόγητο προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα του αγοραστή και κατά 30.000 ευρώ για κάθε ένα από το τρίτο και τα επόμενα.
 6. στο δημοτικό φόρος μεταβίβασης ακινήτων.Ο φόρος αυτός επιβάλλεται με συντελεστή 3% επί του φόρου μεταβίβασης που καταβάλλεται στην Εφορία κατά την αγορά ακινήτου.
 7. στον ΦΠΑ που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών. Σε κάθε περίπτωση πώλησης νεόκτιστου διαμερίσματος ή νεόκτιστης μονοκατοικίας, που δεν προορίζεται για πρώτη κατοικία του αγοραστή, η τελική τιμή πώλησης επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%, ο οποίος υπολογίζεται συνήθως επί της αντικειμενικής αξίας.
 8. στο φόρο κληρονομιάς ακινήτων.Σε περίπτωση κληρονομιάς ακίνητης περιουσίας από γονέα σε τέκνο ή από τον έναν σύζυγο στον άλλο ισχύει αφορολόγητο όριο αξίας ύψους 150.000 ευρώ και συντελεστές φόρου 1% για το τμήμα της αξίας της περιουσίας από τις 150.001 μέχρι τις 300.000 ευρώ, 5% για το τμήμα της αξίας από τις 300.001 μέχρι τις 600.000 ευρώ και 10% για το τμήμα της αξίας άνω των 600.000 ευρώ. Σε περίπτωση κληρονομιάς πρώτης κατοικίας ισχύουν αφορολόγητα όρια ίδια με αυτά που προβλέπονται στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.
 9. στο φόρο δωρεάς ακινήτων. Σε περίπτωση δωρεάς ακινήτου από τον έναν σύζυγο στον άλλο ο φόρος υπολογίζεται με το ίδιο αφορολόγητο και με την ίδια κλίμακα συντελεστών που ισχύουν στον φόρο για κληρονομιά από τον ένα σύζυγο στον άλλο. Σε περίπτωση δωρεάς πρώτης κατοικίας ισχύουν αφορολόγητα όρια ίδια με αυτά που προβλέπονται στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.
 10. στο φόρο γονικής παροχής ακινήτων.Σε περίπτωση δωρεάς εν ζωή από γονέα σε τέκνο, δηλαδή σε περίπτωση γονικής παροχής, ισχύει αφορολόγητο όριο αξίας ύψους 150.000 ευρώ και κλίμακα συντελεστών ίδια με αυτήν που ισχύει στον φόρο για κληρονομια από γονείς προς τέκνα. Σε περίπτωση γονικής παροχής πρώτης κατοικίας ισχύουν αφορολόγητα όρια  ίδια με αυτά που προβλέπονται στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.
 11. στο τέλος ακίνητης περιουσίας.Το ΤΑΠ υπολογίζεται με συντελεστές 0,025%-0,035% επί του γινομένου που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αντικειμενικής αξίας ανά τετραγωνικό μέτρο, επί τα τετραγωνικά μέτρα και επί τον συντελεστή παλαιότητας. Επιβαρύνει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ  κάθε πολίτη που χρησιμοποιεί κατοικία ή επαγγελματική στέγη, είτε είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής.
 12. στα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ δικηγόρων και συμβολαιογράφων. Τα τέλη αυτά επιβάλλονται κατά τη σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων. Υπολογίζονται με συνολικό συντελεστή 1,5%-2% περίπου επί της αντικειμενικής αξίας κάθε μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
ΑΠΟ  taxdevil.g

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *