Δηλώσεις ΦΠΑ με καταβολή από 10 €

  •   Εξόφληση χωρίς προσαυξήσεις εντός 10ημέρου από την υποβολή
  • Το απλήρωτο ποσό της οφειλής θα επιβαρύνεται μόλις με 1% για κάθε μήνα μη καταβολής του
  • Οσοι αδυνατούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα, θα αντιμετωπίζονται ως οφειλέτες ληξιπρόθεσμων
  • Καταργείται η υποχρέωση προκαταβολής του 40% που λειτουργεί ως αντικίνητρο για την υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Οφέλη αλλά και παγίδες για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες συνεπάγεται η νέα ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση για τον τρόπο καταβολής του ΦΠΑ των χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων.
Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις πληρώνοντας μόνο 10 ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο ποσό επιθυμούν, ενώ για την εξόφληση του υπολοίπου -μη άμεσα καταβληθέντος- ποσού θα παρέχεται προθεσμία 10 ημερών, μετά την παρέλευση της οποίας όποιο ποσό παραμένει απλήρωτο θα επιβαρύνεται με προσαύξηση μόλις 1% για κάθε μήνα μη καταβολής του. 
Το… crash test  
Βάσει της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας κάθε υπόχρεος σε ΦΠΑ οφείλει, ταυτόχρονα με την υποβολή της χρεωστικής περιοδικής δήλωσης, είτε να καταβάλει εφάπαξ τον οφειλόμενο ΦΠΑ είτε να πληρώσει μια προκαταβολή 40% και το υπόλοιπο 60% σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό καθεμιάς από τις δόσεις αυτές επιβαρύνεται με προσαύξηση 2%.
Με τη νέα ρύθμιση καταργείται η υποχρέωση του φορολογούμενου να καταβάλει άμεσα, με την
υποβολή της περιοδικής δήλωσης, τουλάχιστον το 40% του οφειλόμενου φόρου. Η υποχρέωση αυτή λειτουργεί σήμερα για τουλάχιστον 250.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ως αντικίνητρο για την υποβολή περιοδικών δηλώσεων.
Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι, είτε επειδή δεν έχουν την απαιτούμενη ρευστότητα για να καταβάλουν άμεσα το 40% του οφειλόμενου ΦΠΑ είτε επειδή απλώς δεν θέλουν να δώσουν άμεσα το 40% του ΦΠΑ, δεν υποβάλλουν καν περιοδικές δηλώσεις!
Με τη θέσπιση ενός ελάχιστου καταβλητέου ποσού μόλις 10 ευρώ, η διαδικασία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ουσιαστικά αποδεσμεύεται από τη διαδικασία εξόφλησης του φόρου.
Τη στιγμή της υποβολής της δήλωσης ο υπόχρεος μπορεί να πληρώσει είτε μόλις 10 ευρώ από τον οφειλόμενο ΦΠΑ είτε οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο ποσό μέχρι και την εξόφληση της οφειλής. Το ποσό της οφειλής που θα μείνει απλήρωτο κατά την υποβολή της δήλωσης θα μπορεί να εξοφληθεί χωρίς καμία προσαύξηση εντός 10 ημερών.
Εντός της προθεσμίας αυτής ο φορολογούμενος θα έχει το δικαίωμα να εξοφλήσει όποιο ποσό του ανεξόφλητου υπολοίπου επιθυμεί. Από τη στιγμή που θα περάσουν και οι 10 μέρες, όποιο ποσό παραμείνει ανεξόφλητο θα επιβαρύνεται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 1% ανά μήνα.

Τα υπέρ

Τα πλεονεκτήματα της νέας ρύθμισης είναι τα ακόλουθα:

  1. Οι επιχειρήσεις δεν θα επιβαρύνονται υπέρμετρα σε σχέση με το σημερινό σύστημα. Σήμερα πληρώνουν μηνιαία προσαύξηση 2% για καθεμία από τις 2 μόνο δόσεις στις οποίες καλούνται να εξοφλήσουν το υπόλοιπο 60% που απομένει μετά την προκαταβολή του 40%, την οποία πληρώνουν άμεσα με την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων. Με το νέο σύστημα θα πληρώνουν ως προκαταβολή ό,τι ποσό θέλουν και τα υπόλοιπα σε όσες μηνιαίες δόσεις θέλουν, με προσαύξηση 1% για κάθε μήνα.
  2. Οι επιχειρηματίες που δεν μπορούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τον οφειλόμενο ΦΠΑ λόγω έλλειψης ρευστότητας δεν θα απειλούνται με ποινικές διώξεις και με πολυετείς ποινές φυλάκισης για μη απόδοση ΦΠΑ. Επιπλέον δεν θα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο δέσμευσης του 50% των τραπεζικών τους καταθέσεων και του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων αν ο ΦΠΑ που δεν μπορούν να πληρώσουν είναι μεγαλύτερος από 150.000 ευρώ. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα αδικήματα της μη απόδοσης του ΦΠΑ τεκμηριώνονται κυρίως στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί η διενέργεια φορολογικών ελέγχων και έχει διαπιστωθεί η μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και συνακόλουθα η μη καταβολή του οφειλόμενου φόρου. Τεκμηριώνονται δηλαδή κυρίως με τους προσωρινούς ελέγχους, τους οποίους αντιμετωπίζουν σήμερα όσοι αναγκάζονται να μην υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις επειδή δεν έχουν τη ρευστότητα για να καταβάλουν την απαιτούμενη προκαταβολή του 40%. Αντιθέτως, με το νέο σύστημα, αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις περιοδικές δηλώσεις και από τη στιγμή που θα έχουν βεβαιωθεί κανονικά τα οφειλόμενα ποσά, το μόνο που θα έχουν να αντιμετωπίσουν ως πρόβλημα θα είναι η μη εμπρόθεσμη εξόφληση κάποιου εναπομένοντος υπολοίπου. Ουσιαστικά οι φορολογούμενοι που δεν θα πληρώνουν εμπρόθεσμα ένα οποιοδήποτε τμήμα από το συνολικό ποσό ΦΠΑ που θα έχει προκύψει από τις περιοδικές δηλώσεις τους θα αντιμετωπίζονται απλώς ως οφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών, για τους οποίους οι διαδικασίες ποινικών κυρώσεων ενεργοποιούνται για ποσά άνω των 5.000 ευρώ μετά την πάροδο τετραμήνου κι όχι άμεσα, οι δε ποινές είναι λιγότερο αυστηρές, καθώς δεν φθάνουν μέχρι την 20ετή κάθειρξη, αν τα οφειλόμενα ποσά είναι άνω των 75.000 ευρώ, όπως προβλέπει η νομοθεσία για τη μη απόδοση ΦΠΑ.  απο taxdevil.gr/

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *