ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -Προθεσμία μέχρι τις 14/3/14

Μέχρι τις 14 Μαρτίου οι αιτήσεις για μεταδημότευση  
Μέχρι τις 14 Μαρτίου θα μπορούν οι εκλογείς να υποβάλλουν αίτηση για να ψηφίσουν ως ετεροδημότες στις αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές του Μαϊου, ενώ την ίδια μέρα λήγει και η προθεσμία για όσους θέλουν να προχωρήσουν σε μεταδημότευση.
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών, παρέχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις για το θέμα των ετεροδημοτών, καθώς η ταυτόχρονη διεξαγωγή αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών δημιουργεί σύγχυση.
Έτσι, το υπουργείο τονίζει ότι, βάσει του άρθρου 95 της

Εκλογικής Νομοθεσίας, οι ετεροδημότες μπορούν να ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές στις ευρωεκλογές και στα δημοψηφίσματα στον τόπο διαμονής τους, όμως όχι και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έτσι, οι ετεροδημότες εκλογείς ψηφίζουν για ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου στον τόπο διαμονής τους, ενώ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στον τόπο της βασικής τους εγγραφής.
Όσοι από τους ετεροδημότες εκλογείς επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο της βασικής τους εγγραφής και στις ευρωεκλογές, μπορούν να το δηλώσουν μέχρι τις 14 Μαρτίου, ώστε να διαγραφούν από τους καταλόγους των ετεροδημοτών.
Σημειώνεται ότι εάν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία διαγραφής από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι ετεροδημότες δεν θα μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο της βασικής τους εγγραφής για ανάδειξη μελών του Ευρωκοινοβουλίου, αφού σ΄ αυτούς θα υπάρχει πριν από το όνομά τους η ένδειξη “Ε”.
Στην ίδια ανακοίνωση, το υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι οι ένστολοι

μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τόπο που διαμένουν ή υπηρετούν αντίστοιχα (για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στον τόπο της βασικής τους εγγραφής).

Οι παραπάνω εκλογείς οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως στους Προϊσταμένους ή τους Διοικητές τους την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, έως και την μεθεπόμενη ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Όλοι οι παραπάνω εκλογείς, στους οποίους χορηγείται σχετική έγκριση και ειδική άδεια απουσίας για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, διαγράφονται με μέριμνα και ευθύνη των προϊσταμένων ή διοικητών τους από τις ειδικές εκλογικές καταστάσεις.

Οι ένστολοι που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή από τις υπηρεσίες τους βεβαίωση ότι δεν έχουν εγγραφεί σε ειδικές εκλογικές καταστάσεις. 
Γενικά Δικαιολογητικά: 
 Για έγγαμους:
 Αιτήσεις και των δύο ενδιαφερόμενων (σχετικό έντυπο υπάρχει στους δήμους) ή αν υπάρχουν και ενήλικα παιδιά, αιτήσεις και αυτών μαζί με σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 8, Ν. 1599/1986 περί αγαμίας τους
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που μεταδημοτεύουν
  • Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία στο Δήμο. που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν. Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση κάθε πρόσφορου μέσου (λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ, εκκαθαριστικά εφορίας κλπ) που χρονολογείται τουλάχιστον από διετίας, καθώς και ενός προσφάτου. Τα αποδεικτικά στοιχεία συνοδεύονται και από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο δήμο μεταδημότευσης
  • Ορισμένοι δήμοι ζητούν και βεβαίωση περί τουλάχιστον διετούς μόνιμης κατοικίας από το αρμόδιο Τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας περιοχής όπου οι ενδιαφερόμενοι κατοικούν.
Για άγαμους:


  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης)
  • Ατομικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως του ενδιαφερόμενου - με πλήρη στοιχεία - από το Δήμο ή την Κοινότητα που αυτός ανήκει (Μητρώο Αρρένων, ακριβή ημερομηνία γέννησης, θρήσκευμα, χρόνος και τρόπος κτήσεως Ελληνικής Ιθαγένειας)
  • Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία στο Δήμο που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν.

Για διαζευγμένους:  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης)
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που αυτός μεταδημοτεύει
  • Εφόσον ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι δημότης του Δήμου που γίνεται η μεταδημότευση και δεν υπάρχουν παιδιά, κατατίθενται αυτά τα δικαιολογητικά μόνον και μεταφέρεται ο/η σύζυγος σε νέα Ονομαστική Μερίδα, λόγω διαζυγίου. Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα της/του συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συνεναιτικό) ή μόνον η δικαστική απόφαση επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄αντιδικία.
Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών, στο Δήμο που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν


Α.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΑΓΑΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ

ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Πιστοποιητικό γέννησης για μεταδημότευση από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος
2.    Ληξιαρχική πράξη γέννησης (μόνο αν στο πιστοποιητικό τα στοιχεία είναι ελλιπή). Προσοχή δεν δίνουν πιστοποιητικό γέννησης στο διαμέρισμα, μόνο σε ΚΕΠ.
3.    Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (για διετή κατοικία στο Δήμο Αθηναίων, από το δημοτικό διαμέρισμα* του τόπου κατοικίας)
4.    Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνει ό,τι "δεν έχω τελέσει μέχρι σήμερα θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό"
5.    Αστυνομική ταυτότητα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
* Για την απόκτηση Βεβαίωσης Μονίμου Κατοικίας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στο δημοτικό διαμέρισμα του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:

1.    Αντίγραφο Ταυτότητας
2.    Αντίγραφο εκκαθαριστικών εφορίας των 2 τελευταίων χρόνων.
3.    Αντίγραφο ενός πρόσφατου λογαριασμού, όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας και φυσικά το όνομα του αιτούντος/ας,  από ΔΕΚΟ(ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) ή από κινητή/σταθερή τηλεφωνία.
4.    Συμπληρώνεις και μία αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία σου όπου δηλώνεις οτι μένεις τα δύο τελευταία χρόνια στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ.


Επίσης μας είπαν οτι όταν έρθει και το πιστοποιητικό μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις αίτησεις μεταδημότευσης στο συγκεκριμένο ΚΕΠ από όπου παραλαμβάνουμε το πιστοποιητικό.


Β.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ‘Η ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ

ΣΕ ΔΗΜΟ ‘Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ  ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


6.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση

7.    Αντίγραφο βεβαίωσης μονίμου κατοικίας (για διετή κατοικία στο Δήμο Αθηναίων, από το δημοτικό διαμέρισμα* του τόπου κατοικίας)

8.    Υπεύθυνη δήλωση ότι " μέχρι σήμερα δεν έχω τελέσει άλλο γάμο θρησκευτικό ή πολιτικό στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό"

9.    Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μόνο αν στο πιστοποιητικό μεταδημότευσης δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία). Προσοχή δεν δίνουν πιστοποιητικό γέννησης στο διαμέρισμα μόνο σε ΚΕΠ.

10. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με τη λύση του γάμου στο περιθώριο για τους διαζευγμένους (μόνο αν δεν αναφέρονται τα στοιχεία αυτά στο πιστοποιητικό)

11. Αστυνομική ταυτότητα

12. Αν υπάρχουν τέκνα και δεν υπάρχουν στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως. Προσοχή δεν δίνουν πιστοποιητικό γέννησης στο διαμέρισμα, μόνο σε ΚΕΠ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
* Για την απόκτηση Βεβαίωσης Μονίμου Κατοικίας ισχύουν τα ίδια με την περίπτωση Α


Γ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΟΤΑΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ   ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΔΗΜΟΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

13. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία

14. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (για διετή κατοικία στο Δήμο Αθηναίων, από το δημοτικό διαμέρισμα* του τόπου κατοικίας)

15. Αστυνομική ταυτότητα

16. Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία από το πιστοποιητικό, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει είτε Ληξιαρχική Πράξη Γάμου είτε Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης που να πιστοποιούν τα στοιχεία που λείπουν. Προσοχή δεν δίνουν πιστοποιητικό γέννησης στο διαμέρισμα, μόνο σε ΚΕΠ.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
* Για την απόκτηση Βεβαίωσης Μονίμου Κατοικίας ισχύουν τα ίδια με την περίπτωση Α


 Δ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

17. Πιστοποιητικό Γεννήσεως για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία (και των δύο συζύγων από το Δήμο εγγραφής τους)

18. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

19. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (για διετή κατοικία στο Δήμο Αθηναίων, από το δημοτικό διαμέρισμα* του τόπου κατοικίας)

20. Στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης και πιστοποιητικά από τα Μητρώα Αρρένων (για τα αγόρια)

21. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης των γονέων του συζύγου ή αρνητική βεβαίωση από το Δήμο (όταν ο σύζυγος γράφεται στο δημοτολόγιο από το μητρώο του Δήμου μας ή με πιστοποιητικό από το μητρώο άλλου Δήμου)

22. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (όταν ο σύζυγος γράφεται στο δημοτολόγιο από το μητρώο του Δήμου μας ή με πιστοποιητικό από το μητρώο άλλου Δήμου και δε φαίνεται εγγεγραμμένος στην οικογενειακή μερίδα των γονέων). Προσοχή δεν δίνουν πιστοποιητικό γέννησης στο διαμέρισμα, μόνο σε ΚΕΠ.

23. Αστυνομική ταυτότητα


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
* Για την απόκτηση Βεβαίωσης Μονίμου Κατοικίας ισχύουν τα ίδια με την περίπτωση ΑΕ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΟΤΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ

ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

24. Πιστοποιητικό Γέννησης για μεταδημότευση του συζύγου που δεν είναι δημότης με πλήρη στοιχεία

25. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

26. Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων Γέννησης (εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα)

27. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Αρρένων (αν υπάρχουν ανήλικα  αγόρια)

28. Αστυνομική ταυτότητα


ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΑΘΗΝΑΣ 63).ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΕΠ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΚΟΤΖΙΑ). ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:


1Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ, ΠΛ. ΨΥΡΡΗ, ΤΗΛ. 210-5277901 ΚΑΙ 210-5277951

2Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΥΜΗΤΤΟΥ 251, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΤΗΛ. 210-7564794-5

3Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 74, ΤΗΛ. 210-3421994-5

4Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 35, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΤΗΛ. 210-5149943 ΚΑΙ 210-5157553

5Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 237, ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΤΗΛ. 210-8646723 ΚΑΙ 210-8646898

6Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΗΡΑΣ 31, ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 210-8668162 ΚΑΙ 210-8676955

7Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 59, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΤΗΛ. 210-6998831-4-5-8


Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Η οικολογική καταστροφή και το μαύρο χρήμα από την πώληση ψαριών ερασιτεχνών αλιέων

Επικίνδυνα ψάρια εισβάλλουν στο Αιγαίο Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα;

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *