Τα τεκμήρια σκαφών αναψυχής για το 2013

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν εκτιμάται με βάση το κόστος τελών ελλιμενισμού, ασφαλίστρων, καυσίμων, συντήρησης και πρακτόρευσης και ορίζεται, ανάλογα με τα μέτρα ολικού μήκους του σκάφους, ως εξής:
  • για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από πέντε (5) μέτρα το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το μέτρο.
  • για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, πάνω από επτά (7) και μέχρι δέκα (10) μέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρα προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δώδεκα (12) και μέχρι δεκαπέντε (15) μέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) και μέχρι δεκαοκτώ (18) μέτρα είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, πάνω από δεκαοκτώ (18) και μέχρι είκοσι δύο (22) μέτρα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) μέτρα προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
Όταν το μήκος δεν είναι ακέραιος αριθμός μέτρων, τότε γράφεται ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός μέτρων.

1. Μηχανοκίνητα Ανοικτού Τύπου

Μήκος Σκάφους
(μέτρα)
Τεκμήριο Σκάφους
(Έτος Πρώτης Νηολόγησης)
2008+
2003-2007
Ως 2002
Ως 5,5
4.000 €
3.400 €
2.800 €
5,5 – 6,5
6.000 €
5.100 €
4.200 €

6,5 – 7,5
8.000 €
6.800 €
5.600 €
7,5 – 8,5
10.000 €
8.500 €
7.000 €
8,5 – 9,5
12.000 €
10.200 €
8.400 €
9,5 – 10,5
14.000 €
11.900 €
9.800 €
10,5 – 11,5
16.000 €
13.600 €
11.200 €
11,5 – 12,5
18.000 €
15.300 €
12.600 €
12,5 – 13,5
20.000 €
17.000 €
14.000 €
13,5 – 14,5
22.000 €
18.700 €
15.400 €
14,5 – 15,5
24.000 €
20.400 €
16.800 €
15,5 – 16,5
26.000 €
22.100 €
18.200 €
16,5 – 17,5
28.000 €
23.800 €
19.600 €
17,5 – 18,5
30.000 €
25.500 €
21.000 €
18,5 – 19,5
32.000 €
27.200 €
22.400 €
19,5 – 20,5
34.000 €
28.900 €
23.800 €

2. Μηχανοκίνητα με καμπίνα


Μήκος Σκάφους
(μέτρα)
Τεκμήριο Σκάφους
(Έτος Πρώτης Νηολόγησης)
2008+
2003-2007
Ως 2002
Ως 7
12.000 €
10.200 €
8.400 €
7,5 – 8,5
15.000 €
12.750 €
10.500 €
8,5 – 9,5
18.000 €
15.300 €
12.600 €
9,5 – 10,5
21.000 €
17.850 €
14.700 €
10,5 – 11,5
28.500 €
24.225 €
19.950 €
11,5 – 12,5
36.000 €
30.600 €
25.200 €
12,5 – 13,5
51.000 €
43.350 €
35.700 €
13,5 – 14,5
66.000 €
56.100 €
46.200 €
14,5 – 15,5
81.000 €
68.850 €
56.700 €
15,5 – 16,5
103.500 €
87.975 €
72.450 €
16,5 – 17,5
126.000 €
107.100 €
88.200 €
17,5 – 18,5
148.500 €
126.225 €
103.950 €
18,5 – 19,5
178.500 €
151.725 €
124.950 €
19,5 – 20,5
208.500 €
177.225 €
145.950 €
20,5 – 21,5
238.500 €
202.725 €
166.950 €
21,5 – 22,5
268.500 €
228.225 €
187.950 €
22,5 – 23,5
318.500 €
270.725 €
222.950 €
23,5 – 24,5
368.500 €
313.225 €
257.950 €

3. Ιστιοφόρα

Μήκος Σκάφους
(μέτρα)
Τεκμήριο Σκάφους
(Έτος Πρώτης Νηολόγησης)
2008+
2003-2007
Ως 2002
Ως 7
6.000 €
5.100 €
4.200 €
7,5 – 8,5
7.500 €
6.375 €
5.250 €
8,5 – 9,5
9.000 €
7.650 €
6.300 €
9,5 – 10,5
10.500 €
8.925 €
7.350 €
10,5 – 11,5
14.250 €
12.112,50 €
9.975 €
11,5 – 12,5
18.000 €
15.300 €
25.200 €
12,5 – 13,5
25.500 €
21.675 €
17.850 €
13,5 – 14,5
33.000 €
28.050 €
23.100 €
14,5 – 15,5
40.500 €
34.425 €
28.350 €
15,5 – 16,5
51.550 €
43.987,50 €
36.225 €
16,5 – 17,5
63.000 €
53.550 €
44.100 €
17,5 – 18,5
74.250 €
63.112,50 €
51.975 €
18,5 – 19,5
89.250 €
75.862,50 €
62.475 €
19,5 – 20,5
104.250 €
177.225 €
72.975 €
20,5 – 21,5
119.250 €
202.725 €
83.475 €
21,5 – 22,5
134.250 €
228.225 €
93.975 €
22,5 – 23,5
159.250 €
270.725 €
111.475 €
23,5 – 24,5
184.250 €
313.225 €
128.975 €
ΑΠΟ taxdevil.gr

Σχόλια

* Θαλάσσιες Natura για προστασία του Αιγαίου Το 19% του Αιγαίου θα πρέπει να κηρυχθεί «προστατευόμενη ζώνη», προκειμένου να προστατευθεί η μοναδική του βιοποικιλότητα. * *

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ερασιτεχνικό ψάρεμα -Τί προβλέπει ο νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Χρήσιμες συμβουλές για την αγορά καυσοξύλων με το κυβικό! - τα καυσόξυλα πωλούνται βάζει όγκου και όχι βάσει βάρους.- Πόσα κυβικά είναι ένας τόνος; Πόσα κιλά είναι ένα κυβικό μέτρο;

«Έξυπνη παρακολούθηση» πίσω από τα «έξυπνα τηλέφωνα»

*Αγοράζουμε από Ελλάδα, στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα * Οχι στα προϊόντα που δεν θα έχουν ξεκάθαρη την προαιρετική πλέον ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ» ή κάτι ανάλογο* *